person placeholder

Ludmiła Daniłowicz-Szymanowicz123450 opinii

Internista, Kardiolog

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne - Szpital Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - II Klinika Kardiologii i Elektroterapii Serca, Gdańsk

Zobacz również

Co nowego u nas