Art

Jak długo koronawirus utrzymuje się na powierzchniach?

22.11.2020
Jak długo koronawirus utrzymuje się na powierzchniach?

Koronawirus SARS-CoV-2 stanowi obecnie jedno z największych zagrożeń dla człowieka, będąc jednocześnie ogromnym wyzwaniem dla medyków. Jest to wirus nowy, który pojawił się z końcem 2019 r. w Chinach. Od tego czasu stale się rozprzestrzenia, wywołując epidemię na nieznaną dotąd skalę.

Czy koronawirus znajduje się na różnych powierzchniach?

Wiedza odnośnie koronawirusa stale jest poszerzana i aktualizowana, dzięki czemu dzisiaj na jego temat wiadomo już coś więcej. Podczas kaszlu, kichania, jak również rozmowy, wirus wydostaje się z organizmu osoby zakażonej. Pozostaje on w powietrzu, dzięki czemu bardzo łatwo może zarazić kolejne osoby. Dużym zagrożeniem są także różne powierzchnie, na których SARS-CoV-2 może się utrzymywać. Dlatego tak ważne jest zachowanie szczególnych środków ostrożności podczas kontaktów nie tylko z innymi osobami, ale także przedmiotami znajdującymi się w miejscach publicznych.

Specjaliści zaznaczają, że zagrożenie jest duże, dlatego warto przypominać o sposobie bezpiecznego zachowania. Do zakażenia może dojść również poprzez kontakt z zakażoną powierzchnią. Wystarczy, że osoba dotykając zakażonych przedmiotów dotknie następnie okolice oczu, ust lub nosa. Wirus może wówczas w łatwy sposób wniknąć do organizmu pacjenta, a następnie namnażając się prowadzić do rozwoju infekcji. Podobnie wygląda kwestia uszkodzonej skóry. Przerwanie jej ciągłości sprawia, że SARS-CoV-2 może łatwo dostać się do organizmu z różnych powierzchni.

Jak długo koronawirus utrzymuje się na powierzchniach?

To, jak długo wirus wywołujący COVID-19 znajdował się będzie na powierzchniach przedmiotów, zależy przede wszystkim od tego, z czego zostały one wykonane.

Wirusolodzy podkreślają, że w przypadku, gdy wirus dostał się do otoczenia wraz z wydychanym przez chorego powietrzem, może utrzymywać się w przestrzeni nawet do 3 godzin.

W przypadku powierzchni przedmiotów najdłużej będzie on obecny m.in. na wykonanych ze stali nierdzewnej lub plastiku powierzchniach. Czas, w jakim potrafi on przeżyć poza organizmem człowieka wynosi wówczas aż 72 godziny.

Znacznie krócej wirus utrzymuje się natomiast na powierzchniach wykonanych z kartonu. W takim przypadku stwierdzono, że nie utrzymuje się on dłużej niż 24 godziny.

Sposobem na zabezpieczenie przed zakażeniem jest odpowiednia dezynfekcja powierzchni. Jednak aby była ona skuteczna, musi zostać wykonana w odpowiedni sposób.

Jak dezynfekować powierzchnie?

Ze względu na realne zagrożenie należy szczególną uwagę przywiązywać do dezynfekcji powierzchni, gdy zachodzi ryzyko, że może na nich znajdować się koronawirus. Brak odpowiednich środków ostrożności może istotnie wpłynąć na wzrost liczby zakażeń. Dlatego też dezynfekując elementy konieczne jest używanie odpowiednich środków.

Według wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego odpowiednie do oczyszczania powierzchni będą środki, w których zawartość alkoholu wynosi co najmniej 60%. Dla porównania, w opinii Europejskiego Centrum ds. Prewencji i Kontroli Chorób skuteczny środek dezynfekujący powinien zawierać aż 70-80% alkoholu. W obu przypadkach zaleca się, żeby stosowany preparat po naniesieniu na skażoną lub potencjalnie skażoną powierzchnię pozostawał na niej przez około 1 minutę, co pozwoli na skuteczne minimalizowanie ryzyka.

 

Badania na koronawirusa SARS-CoV-2

 


 

Test genetyczny przesiewowy
FRANKD do wykonania w punkcie pobrań

Cena: 250 zł

KUP ONLINE

 


 

Test na koronawirusa RT-PCR
do wykonania stacjonarnie w Punkcie Pobrań

Cena: 420 zł

KUP ONLINE

 


 

Test na koronawirusa RT-PCR
do wykonania w domu pacjenta na terenie Warszawy

Cena: 750 zł

KUP ONLINE

 


 

Test wykrywający przeciwciała IgM

Cena: 120 zł

KUP ONLINE

 

Dodaj komentarz


Komentarzy: 0

Art

Jak działa test na koronawirusa?

16.11.2020
Jak działa test na koronawirusa?

W diagnostyce koronawirusa podstawowym narzędziem w potwierdzaniu choroby są testy RT-PCR. Jest to sposób, który rekomendowany jest przez WHO, chociaż w diagnostyce laboratoryjnej dostępne są również inne metody badawcze.

Rodzaje testów na koronawirusa

Testy na koronawirusa dostępne są w zasadzie w trzech wariantach:

 • testy RT- PCR,
 • testy antygenowe oraz
 • testy serologiczne.

Pierwsze dwa rodzaje badań wykonywane są w oparciu o wymaz, co oznacza, że próbkę materiału pobiera się od pacjenta z nosogardzieli przy pomocy specjalnej szpatułki. Warto dodać, że diagnostyka PCR wykorzystywana jest nie tylko w związku z pandemią, ponieważ znajduje zastosowanie również innych chorób (nie tylko wirusowych, ale też bakteryjnych i pasożytniczych). Tego typu testy są podstawowym narzędziem w badaniach potwierdzających ojcostwo.

Test antygenowy to jedna z metod diagnostycznych, która umożliwia wstępne testowanie pacjentów podejrzanych o zakażenie koronawirusem. Również w tym przypadku podstawą wykonania badania jest wymaz, jednak w odróżnieniu od badania PCR, został on oparty na innym mechanizmie testowania.

Ostatnim rodzajem badań są testy serologiczne, które wykonywane są w oparciu o próbkę krwi pobraną od pacjenta.

W zależności od rodzaju badania określone zostały szczegółowe założenia dotyczące warunków oraz czasu, w jakim test powinien zostać wykonany, aby uzyskane wyniki były jak najbardziej rzetelne.

Co wykrywają testy na koronawirusa?

Zarówno badania PCR, jak też antygenowe są badaniami genetycznymi. Dzięki zastosowaniu odpowiednich metod badawczych możliwe jest przebadanie próbki pod kątem występowania materiału genetycznego wirusa SARS-CoV-2.

Uzyskany materiał poddawany jest odpowiednim procesom badawczym, w efekcie czego w laboratorium możliwe jest wyizolowanie struktury DNA oraz RNA. Jego obecność jest podstawą do potwierdzenia toczącego się procesu chorobowego.

Inaczej wygląda badanie serologiczne. W tym przypadku od pacjenta pobierana jest krew, w której poszukiwane są charakterystyczne antygeny, czyli obce białka bądź inne struktury. Ich pojawienie się w próbce krwi oznacza, że doszło do zaatakowania organizmu człowieka przez drobnoustroje, jak bakterie i wirusy. W efekcie układ immunologiczny aby się bronić rozpoczyna wytwarzanie specjalistycznych przeciwciał, których zadaniem jest zwalczanie obcych antygenów.

Kiedy zrobić test na koronawirusa?

Aby badanie potwierdzające zachorowanie na COVID-19 było rzetelne musi zostać wykonane w określonym czasie. Termin ten wyznaczany jest ze względu na specyfikę badania.

W przypadku testów RT-PCR zaleca się, aby wymaz pobrany został od pacjenta między 4 a 10 dobą od momentu pojawienia się pierwszych charakterystycznych dla infekcji koronawirusem SARS-CoV-2 symptomów. Zbyt szybkie wykonanie badania może dać bowiem wynik fałszywie negatywny, gdyż w początkowej fazie choroby, szczególnie tuż po zakażeniu, ilość materiału genetycznego wirusa w próbce może być jeszcze zbyt mała, aby badanie dało miarodajny wynik.

Podobnie wygląda sytuacja w przypadku testów antygenowych. Również w przypadku tego badania ważny jest czas pobrania próbki. Specjaliści podkreślają, że wymaz z nosogardzieli dla przeprowadzenia testu antygenowego pobrać należy w początkowej fazie choroby, ponieważ na tym etapie wirus namnaża się najintensywniej. Im więcej czasu upływa od momentu wystąpienia objawów (zakażenia), tym większe jest ryzyko, że poziom wirusa SARS-CoV-2 może zmniejszać się. Zbyt niski poziom wirusa może doprowadzić do sytuacji, w której będzie go zbyt mało, aby mógł zostać wykryty testem antygenowym. Próbka do przeprowadzenia diagnostyki w oparciu o badanie antygenowe powinna zostać pobrana między 5 a 7 dniem od chwili pojawienia się objawów, czyli w tzw. ostrej fazie zakażenia.

Ostatnie z badań, tj. test serologiczny najlepiej wykonywać w porozumieniu z lekarzem, ponieważ nie można do końca jednoznacznie określić optymalnego terminu pobrania próbki. W zależności od tego czy ma zostać wykonane badanie IgG lub IgM lub IgG/IgM, od momentu pojawienia się symptomów choroby powinno upłynąć od 10 do 21 dni, lub 2-3 tygodnie.

 

Badania na koronawirusa SARS-CoV-2

 


 

Test genetyczny przesiewowy
FRANKD do wykonania w punkcie pobrań

Cena: 250 zł

KUP ONLINE

 


 

Test na koronawirusa RT-PCR
do wykonania stacjonarnie w Punkcie Pobrań

Cena: 420 zł

KUP ONLINE

 


 

Test na koronawirusa RT-PCR
do wykonania w domu pacjenta na terenie Warszawy

Cena: 750 zł

KUP ONLINE

 


 

Test wykrywający przeciwciała IgM

Cena: 120 zł

KUP ONLINE

 

Dodaj komentarz


Komentarzy: 0

Art

Jakie objawy wywołuje koronawirus?

13.11.2020
Jakie objawy wywołuje koronawirus?

Koronawirus SARS-CoV-2, jak każdy wirus chorobotwórczy powoduje występowanie określonych objawów. W przypadku COVID-19, ze względu na fakt, że jest to nowa jednostka chorobowa, lista objawów jest stale aktualizowana. Dotychczas prowadzone obserwacje pozwalają wskazać typowe symptomy choroby, jak też szereg rzadziej występujących objawów.

Najczęstsze objawy koronawirusa

Wirusolodzy podkreślają, że najbardziej powszechnymi objawami koronawirusa są:

 • wysoka gorączka,
 • suchy, uporczywy kaszel,
 • zmęczenie oraz
 • utrata węchu i smaku.

Ponadto zaobserwowano, że pacjenci zmagający się z COVID-19 często zgłaszali występowanie bólów mięśni i stawów, bólów głowy, bólów gardła. Coraz częściej mówi się także, że choroba może wywoływać zapalenie spojówek, biegunkę czy też wysypkę skórną.

Dolegliwości, jakie występują u pacjentów mogą także przybierać dużo poważniejszy charakter. Ciężki przebieg zakażenia koronawirusem u niektórych osób może wywołać stan bezpośrednio zagrażający życiu i zdrowiu. Charakterystyczne dolegliwości obejmują wówczas duszności, trudności w oddychaniu, bóle w klatce piersiowej. W takim przypadku ważne jest, aby pacjent jak najszybciej znalazł się pod opieką lekarzy.

Objawy koronawirusa u dzieci

Wiadomo, że COVID-19 u dzieci przebiega zazwyczaj łagodniej niż w przypadku osób dorosłych. Również w przypadku występowania objawów można wskazać pewne podobieństwa, ale i różnice, charakterystyczne dla danej grupy wiekowej. U najmłodszych zakażenie koronawirusem często może przebiegać bez żadnych wyraźnych objawów choroby. Gorączka, jeśli występuje, najczęściej jest niższa niż u osób dorosłych i wynosi około 38 stopni. Wśród charakterystycznych objawów wymienić można:

 • katar,
 • kaszel,
 • wymioty,
 • biegunkę,
 • ból gardła, a także
 • osłabienie organizmu.

Wystąpienie wymienionych symptomów powinno skłonić opiekuna do jak najszybszego kontaktu z lekarzem pediatrą, który w zależności od intensywności dolegliwości oraz indywidualnej sytuacji zdrowotnej dziecka określi sposób dalszego postępowania.

Koronawirus bez objawów

Koronawirus SARS-CoV-2 mimo aktywnego zakażenia w organizmie u niektórych osób może nie wywoływać żadnych niepokojących objawów. Eksperci zwracają uwagę, że choroba bez objawów lub z bardzo słabymi objawami jest charakterystyczna szczególnie wśród pacjentów młodych. Niestety wiadomo już, że łagodne przejście choroby nie gwarantuje braku komplikacji w przyszłości.

Zdarza się, że u niektórych osób choroba powoduje wystąpienie objawów bardzo niespecyficznych, które w żaden sposób nie są wiązane z zakażeniem SARS-CoV-2. Wśród nich wymienić można nie tylko zmęczenie (utożsamiane często z typowym dla tej pory roku przemęczeniem organizmu), zmianą tolerancji wysiłkowej czy pojawiającą się zadyszką, która utrudnia niekiedy wykonywanie prostych, codziennych czynności. Dlatego też, dla własnego bezpieczeństwa wszelkie niepokojące objawy powinny zostać skonsultowane z lekarzem prowadzącym, który oceni ryzyko wystąpienia zakażenia koronawirusem, kierując pacjenta na odpowiednie badania diagnostyczne.

 

Badania na koronawirusa SARS-CoV-2

 


 

Test genetyczny przesiewowy
FRANKD do wykonania w punkcie pobrań

Cena: 250 zł

KUP ONLINE

 


 

Test na koronawirusa RT-PCR
do wykonania stacjonarnie w Punkcie Pobrań

Cena: 420 zł

KUP ONLINE

 


 

Test na koronawirusa RT-PCR
do wykonania w domu pacjenta na terenie Warszawy

Cena: 750 zł

KUP ONLINE

 


 

Test wykrywający przeciwciała IgM

Cena: 120 zł

KUP ONLINE

 

Dodaj komentarz


Komentarzy: 0

Strefa lekarza Zaloguj się Zarejestruj się