Art

Jak działa test na koronawirusa?

16.11.2020
Jak działa test na koronawirusa?

W diagnostyce koronawirusa podstawowym narzędziem w potwierdzaniu choroby są testy RT-PCR. Jest to sposób, który rekomendowany jest przez WHO, chociaż w diagnostyce laboratoryjnej dostępne są również inne metody badawcze.

Rodzaje testów na koronawirusa

Testy na koronawirusa dostępne są w zasadzie w trzech wariantach:

 • testy RT- PCR,
 • testy antygenowe oraz
 • testy serologiczne.

Pierwsze dwa rodzaje badań wykonywane są w oparciu o wymaz, co oznacza, że próbkę materiału pobiera się od pacjenta z nosogardzieli przy pomocy specjalnej szpatułki. Warto dodać, że diagnostyka PCR wykorzystywana jest nie tylko w związku z pandemią, ponieważ znajduje zastosowanie również innych chorób (nie tylko wirusowych, ale też bakteryjnych i pasożytniczych). Tego typu testy są podstawowym narzędziem w badaniach potwierdzających ojcostwo.

Test antygenowy to jedna z metod diagnostycznych, która umożliwia wstępne testowanie pacjentów podejrzanych o zakażenie koronawirusem. Również w tym przypadku podstawą wykonania badania jest wymaz, jednak w odróżnieniu od badania PCR, został on oparty na innym mechanizmie testowania.

Ostatnim rodzajem badań są testy serologiczne, które wykonywane są w oparciu o próbkę krwi pobraną od pacjenta.

W zależności od rodzaju badania określone zostały szczegółowe założenia dotyczące warunków oraz czasu, w jakim test powinien zostać wykonany, aby uzyskane wyniki były jak najbardziej rzetelne.

Co wykrywają testy na koronawirusa?

Zarówno badania PCR, jak też antygenowe są badaniami genetycznymi. Dzięki zastosowaniu odpowiednich metod badawczych możliwe jest przebadanie próbki pod kątem występowania materiału genetycznego wirusa SARS-CoV-2.

Uzyskany materiał poddawany jest odpowiednim procesom badawczym, w efekcie czego w laboratorium możliwe jest wyizolowanie struktury DNA oraz RNA. Jego obecność jest podstawą do potwierdzenia toczącego się procesu chorobowego.

Inaczej wygląda badanie serologiczne. W tym przypadku od pacjenta pobierana jest krew, w której poszukiwane są charakterystyczne antygeny, czyli obce białka bądź inne struktury. Ich pojawienie się w próbce krwi oznacza, że doszło do zaatakowania organizmu człowieka przez drobnoustroje, jak bakterie i wirusy. W efekcie układ immunologiczny aby się bronić rozpoczyna wytwarzanie specjalistycznych przeciwciał, których zadaniem jest zwalczanie obcych antygenów.

Kiedy zrobić test na koronawirusa?

Aby badanie potwierdzające zachorowanie na COVID-19 było rzetelne musi zostać wykonane w określonym czasie. Termin ten wyznaczany jest ze względu na specyfikę badania.

W przypadku testów RT-PCR zaleca się, aby wymaz pobrany został od pacjenta między 4 a 10 dobą od momentu pojawienia się pierwszych charakterystycznych dla infekcji koronawirusem SARS-CoV-2 symptomów. Zbyt szybkie wykonanie badania może dać bowiem wynik fałszywie negatywny, gdyż w początkowej fazie choroby, szczególnie tuż po zakażeniu, ilość materiału genetycznego wirusa w próbce może być jeszcze zbyt mała, aby badanie dało miarodajny wynik.

Podobnie wygląda sytuacja w przypadku testów antygenowych. Również w przypadku tego badania ważny jest czas pobrania próbki. Specjaliści podkreślają, że wymaz z nosogardzieli dla przeprowadzenia testu antygenowego pobrać należy w początkowej fazie choroby, ponieważ na tym etapie wirus namnaża się najintensywniej. Im więcej czasu upływa od momentu wystąpienia objawów (zakażenia), tym większe jest ryzyko, że poziom wirusa SARS-CoV-2 może zmniejszać się. Zbyt niski poziom wirusa może doprowadzić do sytuacji, w której będzie go zbyt mało, aby mógł zostać wykryty testem antygenowym. Próbka do przeprowadzenia diagnostyki w oparciu o badanie antygenowe powinna zostać pobrana między 5 a 7 dniem od chwili pojawienia się objawów, czyli w tzw. ostrej fazie zakażenia.

Ostatnie z badań, tj. test serologiczny najlepiej wykonywać w porozumieniu z lekarzem, ponieważ nie można do końca jednoznacznie określić optymalnego terminu pobrania próbki. W zależności od tego czy ma zostać wykonane badanie IgG lub IgM lub IgG/IgM, od momentu pojawienia się symptomów choroby powinno upłynąć od 10 do 21 dni, lub 2-3 tygodnie.

 

Badania na koronawirusa SARS-CoV-2

 


 

Test genetyczny przesiewowy
FRANKD do wykonania w punkcie pobrań

Cena: 250 zł

KUP ONLINE

 


 

Test na koronawirusa RT-PCR
do wykonania stacjonarnie w Punkcie Pobrań

Cena: 420 zł

KUP ONLINE

 


 

Test na koronawirusa RT-PCR
do wykonania w domu pacjenta na terenie Warszawy

Cena: 750 zł

KUP ONLINE

 


 

Test wykrywający przeciwciała IgM

Cena: 120 zł

KUP ONLINE

 

Dodaj komentarz


Komentarzy: 0

Art

Jakie objawy wywołuje koronawirus?

13.11.2020
Jakie objawy wywołuje koronawirus?

Koronawirus SARS-CoV-2, jak każdy wirus chorobotwórczy powoduje występowanie określonych objawów. W przypadku COVID-19, ze względu na fakt, że jest to nowa jednostka chorobowa, lista objawów jest stale aktualizowana. Dotychczas prowadzone obserwacje pozwalają wskazać typowe symptomy choroby, jak też szereg rzadziej występujących objawów.

Najczęstsze objawy koronawirusa

Wirusolodzy podkreślają, że najbardziej powszechnymi objawami koronawirusa są:

 • wysoka gorączka,
 • suchy, uporczywy kaszel,
 • zmęczenie oraz
 • utrata węchu i smaku.

Ponadto zaobserwowano, że pacjenci zmagający się z COVID-19 często zgłaszali występowanie bólów mięśni i stawów, bólów głowy, bólów gardła. Coraz częściej mówi się także, że choroba może wywoływać zapalenie spojówek, biegunkę czy też wysypkę skórną.

Dolegliwości, jakie występują u pacjentów mogą także przybierać dużo poważniejszy charakter. Ciężki przebieg zakażenia koronawirusem u niektórych osób może wywołać stan bezpośrednio zagrażający życiu i zdrowiu. Charakterystyczne dolegliwości obejmują wówczas duszności, trudności w oddychaniu, bóle w klatce piersiowej. W takim przypadku ważne jest, aby pacjent jak najszybciej znalazł się pod opieką lekarzy.

Objawy koronawirusa u dzieci

Wiadomo, że COVID-19 u dzieci przebiega zazwyczaj łagodniej niż w przypadku osób dorosłych. Również w przypadku występowania objawów można wskazać pewne podobieństwa, ale i różnice, charakterystyczne dla danej grupy wiekowej. U najmłodszych zakażenie koronawirusem często może przebiegać bez żadnych wyraźnych objawów choroby. Gorączka, jeśli występuje, najczęściej jest niższa niż u osób dorosłych i wynosi około 38 stopni. Wśród charakterystycznych objawów wymienić można:

 • katar,
 • kaszel,
 • wymioty,
 • biegunkę,
 • ból gardła, a także
 • osłabienie organizmu.

Wystąpienie wymienionych symptomów powinno skłonić opiekuna do jak najszybszego kontaktu z lekarzem pediatrą, który w zależności od intensywności dolegliwości oraz indywidualnej sytuacji zdrowotnej dziecka określi sposób dalszego postępowania.

Koronawirus bez objawów

Koronawirus SARS-CoV-2 mimo aktywnego zakażenia w organizmie u niektórych osób może nie wywoływać żadnych niepokojących objawów. Eksperci zwracają uwagę, że choroba bez objawów lub z bardzo słabymi objawami jest charakterystyczna szczególnie wśród pacjentów młodych. Niestety wiadomo już, że łagodne przejście choroby nie gwarantuje braku komplikacji w przyszłości.

Zdarza się, że u niektórych osób choroba powoduje wystąpienie objawów bardzo niespecyficznych, które w żaden sposób nie są wiązane z zakażeniem SARS-CoV-2. Wśród nich wymienić można nie tylko zmęczenie (utożsamiane często z typowym dla tej pory roku przemęczeniem organizmu), zmianą tolerancji wysiłkowej czy pojawiającą się zadyszką, która utrudnia niekiedy wykonywanie prostych, codziennych czynności. Dlatego też, dla własnego bezpieczeństwa wszelkie niepokojące objawy powinny zostać skonsultowane z lekarzem prowadzącym, który oceni ryzyko wystąpienia zakażenia koronawirusem, kierując pacjenta na odpowiednie badania diagnostyczne.

 

Badania na koronawirusa SARS-CoV-2

 


 

Test genetyczny przesiewowy
FRANKD do wykonania w punkcie pobrań

Cena: 250 zł

KUP ONLINE

 


 

Test na koronawirusa RT-PCR
do wykonania stacjonarnie w Punkcie Pobrań

Cena: 420 zł

KUP ONLINE

 


 

Test na koronawirusa RT-PCR
do wykonania w domu pacjenta na terenie Warszawy

Cena: 750 zł

KUP ONLINE

 


 

Test wykrywający przeciwciała IgM

Cena: 120 zł

KUP ONLINE

 

Dodaj komentarz


Komentarzy: 0

Art

Jak koronawirus otrzymał swoją nazwę?

05.11.2020
Jak koronawirus otrzymał swoją nazwę?

Zarówno wirusy, jak i wywoływane przez nie choroby zyskują z czasem swoje specyficzne nazwy, dzięki którym łatwo jest odróżnić je między sobą. Jednostki chorobowe o określonej nazwie pozwalają w sposób szczegółowy opisać daną przypadłość, towarzyszące jej dolegliwości czy powikłania. W jaki sposób wybrano nazwę dla nowej choroby i wirusa?

Co to jest koronawirus?

Warto podkreślić, że epidemia, z jaką obecnie zmaga się cały świat wywołana została przez wirusa sklasyfikowanego w grupie koronawirusów. Grupa ta nie jest nowa, gdyż jej przedstawiciele wywołują różne choroby już od dawna.

W dużym uproszczeniu wskazać można, że koronawirusy dzielą się na takie, które występują u zwierząt oraz u człowieka. U ludzi zakażenie koronawirusem po raz pierwszy odnotowano w latach 60-tych XX w. jednak do dzisiaj zachowało się niewiele informacji na jego temat. Pierwsze dobrze poznane i opracowane koronawirusy pojawiły się w roku 2002, kiedy to w Chinach odnotowano przypadki ciężkiego zespołu niewydolności oddechowej, wywołane przez SARS-CoV.

Nazwa koronawirus

Nazwa koronawirus nawiązuje do specyficznej budowy tej grupy wirusów, która swoim kształtem przypomina znaną wszystkim koronę. Jest to specyficzna osłonka, która chroni znajdującą się we wnętrzu pojedynczą nitkę RNA. Analiza osłonki dokonana pod mikroskopem pozwoliła zaobserwować, że wirusy z tej grupy wyglądają, jakby zostały ukoronowane. Na ich powierzchni wyodrębnić można liczne pierścienie, na których znajdują się niewielkie struktury, przypominające kształtem żarówki.

Nazwa COVID-19

Pojawiające się kolejne koronawirusy otrzymywały swoją specyficzną nazwę. Przyjęcie określonej nomenklatury pozwala na różnicowanie kolejnych, wywołujących choroby wirusów.

Obecnie za światową epidemię odpowiedzialny jest koronawirus o nazwie SARS-CoV-2. Jego nazwa w sposób bezpośredni nawiązuje do epidemii, jaka miała miejsce w 2002 r. Wówczas zmagano się z tzw. SARS-CoV, chociaż na znacznie mniejszą skalę niż ma to miejsce obecnie. Nazwa tego wirusa jest skrótem od angielskiego Severe Acute Respiratory Syndrome. Obecnie, ze względu na charakter choroby wywoływanej przez wirusa dostał on nazwę SARS-CoV-2.

COVID-19 to oficjalna nazwa choroby, jaka wywoływana jest przez wirusa SARS-CoV-2. Znajdująca się w terminologii liczba 19 oznacza dwie ostatnie cyfry roku, w którym wirus po raz pierwszy został stwierdzony u pacjentów (2019). Natomiast COVID, to skrót od COrona VIrus Disease.

 

Badania na koronawirusa SARS-CoV-2

 


 

Test genetyczny przesiewowy
FRANKD do wykonania w punkcie pobrań

Cena: 250 zł

KUP ONLINE

 


 

Test na koronawirusa RT-PCR
do wykonania stacjonarnie w Punkcie Pobrań

Cena: 420 zł

KUP ONLINE

 


 

Test na koronawirusa RT-PCR
do wykonania w domu pacjenta na terenie Warszawy

Cena: 750 zł

KUP ONLINE

 


 

Test wykrywający przeciwciała IgM

Cena: 120 zł

KUP ONLINE

 

Dodaj komentarz


Komentarzy: 0

Strefa lekarza Zaloguj się Zarejestruj się