Art

Jak rozprzestrzenia się koronawirus?

23.11.2020
Jak rozprzestrzenia się koronawirus?

Koronawirus pojawił się pod koniec 2019 roku. Pierwsze zachorowania na tego nowego wirusa odnotowano w Wuhan w Chinach, jednak dość szybko rozprzestrzenił się on, a obecnie obecny jest właściwie na całym świecie.

W jaki sposób przenosi się koronawirus?

Wirusem można się zarazić przede wszystkim drogą kropelkową. Oznacza to, że największe zagrożenie stanowią osoby chore, które wraz z wydychanym powietrzem przenoszą do otoczenia duży ładunek wirusa. Dużym zagrożeniem jest kaszel lub kichanie, chociaż należy pamiętać, że wirus przenoszony jest również podczas zwykłej rozmowy.

Koronawirus przez pewien czas może także przeżyć na różnych, otaczających człowieka powierzchniach. Gdy zostanie “wydalony” z organizmu podczas kichania lub kaszlu może znajdować się w otoczeniu. To, jak długi czas koronawirus może znajdować się na powierzchni przedmiotów zależy od tego, z czego zostały one wykonane. Kontakt z powierzchnią, na której znajduje się wirus przez osobę zdrową może skutkować rozprzestrzenianiem zakażenia.

Jak się uchronić przed zakażeniem?

Przed zakażeniem koronawirusem można się uchronić lub chociaż ograniczyć w sposób istotny ryzyko zarażenia. Epidemiolodzy i wirusolodzy podkreślają, jak ważne jest utrzymanie odpowiedniego dystansu społecznego oraz zachowanie podstawowych środków higieny. Mycie rąk wodą z mydłem lub gdy nie ma takiej możliwości korzystanie ze specjalnych środków do dezynfekcji rąk na bazie alkoholu to absolutna podstawa. Lekarze zwracają także uwagę na to, aby nie dotykać oczu, okolic ust i nosa rękami, które nie zostały zdezynfekowane. Nie przestrzeganie tych zasad może doprowadzić do tego, że koronawirus znajdujący się na wcześniej dotykanych powierzchniach zostanie nieświadomie przeniesiony do organizmu przez samego pacjenta.

Duże znaczenie dla uniknięcia zakażenia ma także korzystanie z maseczek ochronnych, dzięki którym nos oraz usta pozostają osłonięte. Obecnie takie postępowanie jest rozwiązaniem obowiązkowym, nakładanym na obywateli przez ustawodawcę. Maseczka zakrywająca usta oraz nos pozwala istotnie ograniczyć tzw. ładunek wirusa, który może dostać się do organizmu i wywołać chorobę.

Dobrą praktyką jest unikanie zatłoczonych miejsc, szczególnie jeżeli są to powierzchnie zamknięte, gdzie nie ma swobodnej cyrkulacji powietrza (czyli wewnątrz budynków). Zbyt duże zagęszczenie społeczne na stosunkowo niewielkiej powierzchni znacznie ogranicza możliwość utrzymania odpowiedniego dystansu społecznego, tym samym stwarzając doskonałe warunki dla dalszego rozprzestrzeniania się wirusa.

 

Badania na koronawirusa SARS-CoV-2

 


 

Test genetyczny przesiewowy
FRANKD do wykonania w punkcie pobrań

Cena: 250 zł

KUP ONLINE

 


 

Test na koronawirusa RT-PCR
do wykonania stacjonarnie w Punkcie Pobrań

Cena: 420 zł

KUP ONLINE

 


 

Test na koronawirusa RT-PCR
do wykonania w domu pacjenta na terenie Warszawy

Cena: 750 zł

KUP ONLINE

 


 

Test wykrywający przeciwciała IgM

Cena: 120 zł

KUP ONLINE

 

Dodaj komentarz


Komentarzy: 0

Art

Jak długo koronawirus utrzymuje się na powierzchniach?

22.11.2020
Jak długo koronawirus utrzymuje się na powierzchniach?

Koronawirus SARS-CoV-2 stanowi obecnie jedno z największych zagrożeń dla człowieka, będąc jednocześnie ogromnym wyzwaniem dla medyków. Jest to wirus nowy, który pojawił się z końcem 2019 r. w Chinach. Od tego czasu stale się rozprzestrzenia, wywołując epidemię na nieznaną dotąd skalę.

Czy koronawirus znajduje się na różnych powierzchniach?

Wiedza odnośnie koronawirusa stale jest poszerzana i aktualizowana, dzięki czemu dzisiaj na jego temat wiadomo już coś więcej. Podczas kaszlu, kichania, jak również rozmowy, wirus wydostaje się z organizmu osoby zakażonej. Pozostaje on w powietrzu, dzięki czemu bardzo łatwo może zarazić kolejne osoby. Dużym zagrożeniem są także różne powierzchnie, na których SARS-CoV-2 może się utrzymywać. Dlatego tak ważne jest zachowanie szczególnych środków ostrożności podczas kontaktów nie tylko z innymi osobami, ale także przedmiotami znajdującymi się w miejscach publicznych.

Specjaliści zaznaczają, że zagrożenie jest duże, dlatego warto przypominać o sposobie bezpiecznego zachowania. Do zakażenia może dojść również poprzez kontakt z zakażoną powierzchnią. Wystarczy, że osoba dotykając zakażonych przedmiotów dotknie następnie okolice oczu, ust lub nosa. Wirus może wówczas w łatwy sposób wniknąć do organizmu pacjenta, a następnie namnażając się prowadzić do rozwoju infekcji. Podobnie wygląda kwestia uszkodzonej skóry. Przerwanie jej ciągłości sprawia, że SARS-CoV-2 może łatwo dostać się do organizmu z różnych powierzchni.

Jak długo koronawirus utrzymuje się na powierzchniach?

To, jak długo wirus wywołujący COVID-19 znajdował się będzie na powierzchniach przedmiotów, zależy przede wszystkim od tego, z czego zostały one wykonane.

Wirusolodzy podkreślają, że w przypadku, gdy wirus dostał się do otoczenia wraz z wydychanym przez chorego powietrzem, może utrzymywać się w przestrzeni nawet do 3 godzin.

W przypadku powierzchni przedmiotów najdłużej będzie on obecny m.in. na wykonanych ze stali nierdzewnej lub plastiku powierzchniach. Czas, w jakim potrafi on przeżyć poza organizmem człowieka wynosi wówczas aż 72 godziny.

Znacznie krócej wirus utrzymuje się natomiast na powierzchniach wykonanych z kartonu. W takim przypadku stwierdzono, że nie utrzymuje się on dłużej niż 24 godziny.

Sposobem na zabezpieczenie przed zakażeniem jest odpowiednia dezynfekcja powierzchni. Jednak aby była ona skuteczna, musi zostać wykonana w odpowiedni sposób.

Jak dezynfekować powierzchnie?

Ze względu na realne zagrożenie należy szczególną uwagę przywiązywać do dezynfekcji powierzchni, gdy zachodzi ryzyko, że może na nich znajdować się koronawirus. Brak odpowiednich środków ostrożności może istotnie wpłynąć na wzrost liczby zakażeń. Dlatego też dezynfekując elementy konieczne jest używanie odpowiednich środków.

Według wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego odpowiednie do oczyszczania powierzchni będą środki, w których zawartość alkoholu wynosi co najmniej 60%. Dla porównania, w opinii Europejskiego Centrum ds. Prewencji i Kontroli Chorób skuteczny środek dezynfekujący powinien zawierać aż 70-80% alkoholu. W obu przypadkach zaleca się, żeby stosowany preparat po naniesieniu na skażoną lub potencjalnie skażoną powierzchnię pozostawał na niej przez około 1 minutę, co pozwoli na skuteczne minimalizowanie ryzyka.

 

Badania na koronawirusa SARS-CoV-2

 


 

Test genetyczny przesiewowy
FRANKD do wykonania w punkcie pobrań

Cena: 250 zł

KUP ONLINE

 


 

Test na koronawirusa RT-PCR
do wykonania stacjonarnie w Punkcie Pobrań

Cena: 420 zł

KUP ONLINE

 


 

Test na koronawirusa RT-PCR
do wykonania w domu pacjenta na terenie Warszawy

Cena: 750 zł

KUP ONLINE

 


 

Test wykrywający przeciwciała IgM

Cena: 120 zł

KUP ONLINE

 

Dodaj komentarz


Komentarzy: 0

Art

Jak działa test na koronawirusa?

16.11.2020
Jak działa test na koronawirusa?

W diagnostyce koronawirusa podstawowym narzędziem w potwierdzaniu choroby są testy RT-PCR. Jest to sposób, który rekomendowany jest przez WHO, chociaż w diagnostyce laboratoryjnej dostępne są również inne metody badawcze.

Rodzaje testów na koronawirusa

Testy na koronawirusa dostępne są w zasadzie w trzech wariantach:

  • testy RT- PCR,
  • testy antygenowe oraz
  • testy serologiczne.

Pierwsze dwa rodzaje badań wykonywane są w oparciu o wymaz, co oznacza, że próbkę materiału pobiera się od pacjenta z nosogardzieli przy pomocy specjalnej szpatułki. Warto dodać, że diagnostyka PCR wykorzystywana jest nie tylko w związku z pandemią, ponieważ znajduje zastosowanie również innych chorób (nie tylko wirusowych, ale też bakteryjnych i pasożytniczych). Tego typu testy są podstawowym narzędziem w badaniach potwierdzających ojcostwo.

Test antygenowy to jedna z metod diagnostycznych, która umożliwia wstępne testowanie pacjentów podejrzanych o zakażenie koronawirusem. Również w tym przypadku podstawą wykonania badania jest wymaz, jednak w odróżnieniu od badania PCR, został on oparty na innym mechanizmie testowania.

Ostatnim rodzajem badań są testy serologiczne, które wykonywane są w oparciu o próbkę krwi pobraną od pacjenta.

W zależności od rodzaju badania określone zostały szczegółowe założenia dotyczące warunków oraz czasu, w jakim test powinien zostać wykonany, aby uzyskane wyniki były jak najbardziej rzetelne.

Co wykrywają testy na koronawirusa?

Zarówno badania PCR, jak też antygenowe są badaniami genetycznymi. Dzięki zastosowaniu odpowiednich metod badawczych możliwe jest przebadanie próbki pod kątem występowania materiału genetycznego wirusa SARS-CoV-2.

Uzyskany materiał poddawany jest odpowiednim procesom badawczym, w efekcie czego w laboratorium możliwe jest wyizolowanie struktury DNA oraz RNA. Jego obecność jest podstawą do potwierdzenia toczącego się procesu chorobowego.

Inaczej wygląda badanie serologiczne. W tym przypadku od pacjenta pobierana jest krew, w której poszukiwane są charakterystyczne antygeny, czyli obce białka bądź inne struktury. Ich pojawienie się w próbce krwi oznacza, że doszło do zaatakowania organizmu człowieka przez drobnoustroje, jak bakterie i wirusy. W efekcie układ immunologiczny aby się bronić rozpoczyna wytwarzanie specjalistycznych przeciwciał, których zadaniem jest zwalczanie obcych antygenów.

Kiedy zrobić test na koronawirusa?

Aby badanie potwierdzające zachorowanie na COVID-19 było rzetelne musi zostać wykonane w określonym czasie. Termin ten wyznaczany jest ze względu na specyfikę badania.

W przypadku testów RT-PCR zaleca się, aby wymaz pobrany został od pacjenta między 4 a 10 dobą od momentu pojawienia się pierwszych charakterystycznych dla infekcji koronawirusem SARS-CoV-2 symptomów. Zbyt szybkie wykonanie badania może dać bowiem wynik fałszywie negatywny, gdyż w początkowej fazie choroby, szczególnie tuż po zakażeniu, ilość materiału genetycznego wirusa w próbce może być jeszcze zbyt mała, aby badanie dało miarodajny wynik.

Podobnie wygląda sytuacja w przypadku testów antygenowych. Również w przypadku tego badania ważny jest czas pobrania próbki. Specjaliści podkreślają, że wymaz z nosogardzieli dla przeprowadzenia testu antygenowego pobrać należy w początkowej fazie choroby, ponieważ na tym etapie wirus namnaża się najintensywniej. Im więcej czasu upływa od momentu wystąpienia objawów (zakażenia), tym większe jest ryzyko, że poziom wirusa SARS-CoV-2 może zmniejszać się. Zbyt niski poziom wirusa może doprowadzić do sytuacji, w której będzie go zbyt mało, aby mógł zostać wykryty testem antygenowym. Próbka do przeprowadzenia diagnostyki w oparciu o badanie antygenowe powinna zostać pobrana między 5 a 7 dniem od chwili pojawienia się objawów, czyli w tzw. ostrej fazie zakażenia.

Ostatnie z badań, tj. test serologiczny najlepiej wykonywać w porozumieniu z lekarzem, ponieważ nie można do końca jednoznacznie określić optymalnego terminu pobrania próbki. W zależności od tego czy ma zostać wykonane badanie IgG lub IgM lub IgG/IgM, od momentu pojawienia się symptomów choroby powinno upłynąć od 10 do 21 dni, lub 2-3 tygodnie.

 

Badania na koronawirusa SARS-CoV-2

 


 

Test genetyczny przesiewowy
FRANKD do wykonania w punkcie pobrań

Cena: 250 zł

KUP ONLINE

 


 

Test na koronawirusa RT-PCR
do wykonania stacjonarnie w Punkcie Pobrań

Cena: 420 zł

KUP ONLINE

 


 

Test na koronawirusa RT-PCR
do wykonania w domu pacjenta na terenie Warszawy

Cena: 750 zł

KUP ONLINE

 


 

Test wykrywający przeciwciała IgM

Cena: 120 zł

KUP ONLINE

 

Dodaj komentarz


Komentarzy: 0

Strefa lekarza Zaloguj się Zarejestruj się