Art

Koronawirus u dzieci

22.12.2020
Koronawirus u dzieci

Nie tylko osoby dorosłe i seniorzy mogą zostać zakażone koronawirusem. Atakuje on również dzieci w każdym wieku, nawet niemowlęta. Różnica obserwowana jest w przebiegu choroby, ponieważ osoby młode zazwyczaj przechodzą zakażenie bezobjawowo lub jej przebieg jest bardzo łagodny. Także dane dotyczące śmiertelności dowodzą, że wśród dzieci wskaźnik ten jest zdecydowanie niższy niż u osób starszych.

Objawy koronawirusa u dzieci

Wiele dzieci przechodzi zakażenie całkowicie bezobjawowo, jednak będąc nosicielami wirusa mogą zarażać inne osoby, najczęściej domowników, z którymi mają stały kontakt. U dzieci zaobserwowano, że objawy są w większości przypadków zdecydowanie łagodniejsze. Występująca gorączka nie występuje zawsze, a jeżeli się pojawi to jest znacznie niższa niż u dorosłych.

Wśród objawów, które pojawiały się najczęściej u młodszych pacjentów zaobserwowano występowanie gorączki, zwykle nie wyższej niż 38 stopni. Młodzi pacjenci zmagają się także z katarem i kaszlem, które towarzyszą również innym infekcjom. U dzieci w przebiegu zakażenia obserwowano ogólne osłabienie, a w niektórych przypadkach zgłaszano ból gardła. Obecnie wiadomo, że u dzieci koronawirus SARS-CoV-2 może wywołać pojawienie się wysypki.

Szczególną uwagę należy zwrócić, jeżeli u dziecka wystąpią wymioty lub biegunka, ponieważ dolegliwości ze strony układu pokarmowego również mogą towarzyszyć zakażeniu.

Objawy koronawirusa u dzieci  - dowiedz się więcej.

Przebieg koronawirusa u dzieci

Choroba u dzieci zazwyczaj przebiega bezobjawowo, a jeżeli wystąpią symptomy zakażenia, to najczęściej są one dość łagodne. Nie jest to oczywiście regułą, gdyż u niektórych dzieci zakażenie może doprowadzić do ciężkiego stanu, wymagającego nawet hospitalizacji.

Dzieci, które miały kontakt z osobą zakażoną należy przede wszystkim dokładnie obserwować, aby nie przeoczyć żadnych niepokojących objawów. Pojawienie się symptomów typowych dla przeziębienia powinno wzbudzić czujność. W takiej sytuacji najlepiej jest pozostawić dziecko w domu i obserwować. W przypadku łagodnego przebiegu choroby wprowadzanie dodatkowego leczenia nie jest konieczne. Najważniejsze, by dziecko zostało odizolowane, aby nie zarażało kolejnych osób. Kwarantannie podlegają także domownicy zamieszkujący z dzieckiem. Najlepiej, aby maluch mógł zregenerować siły i odpoczywać, ponieważ pozwoli to organizmowi odzyskać siły i zwalczyć chorobę.

Nie u wszystkich dzieci choroba faktycznie przebiega tak łagodnie. Zdarza się, że np. w konsekwencji występowania chorób współistniejących koronawirus atakuje organizm bardzo agresywnie, wywołując ciężki przebieg COVID-19. W takim przypadku najlepiej jak najszybciej skontaktować się z lekarzem, który podejmie decyzję o dalszym postępowaniu. W przypadku wystąpienia m.in. duszności konieczna może być hospitalizacja i włączenie tlenoterapii.

Specjaliści w Polsce i na świecie zaobserwowali, że w przypadku najmłodszych pacjentów ciężki przebieg COVID-19 może wywoływać wystąpienie pediatrycznego wieloukładowego zespołu zapalnego, chociaż częstotliwość jego pojawienia się jest nie duża. Dzieci, u których doszło do rozwoju PIMS-TS na skutek zakażenia koronawirusem, zmagały się z ciężkimi dolegliwościami żołądkowo-jelitowymi. Ponadto dochodziło do sytuacji, w których występował wstrząs, a także zaburzenia w obrębie krzepnięcia krwi. Opisywano też przypadki, w których pojawiały się symptomy świadczące o dysfunkcji mięśnia sercowego.

 

Badania na koronawirusa SARS-CoV-2

 


 

Test genetyczny przesiewowy
FRANKD do wykonania w punkcie pobrań

Cena: 250 zł

KUP ONLINE

 


 

Test na koronawirusa RT-PCR
do wykonania stacjonarnie w Punkcie Pobrań

Cena: 420 zł

KUP ONLINE

 


 

Test na koronawirusa RT-PCR
do wykonania w domu pacjenta na terenie Warszawy

Cena: 750 zł

KUP ONLINE

 


 

Test wykrywający przeciwciała IgM

Cena: 120 zł

KUP ONLINE

 

Dodaj swój komentarz

Komentarzy: 0

Art

Testy antygenowe na koronawirusa

20.12.2020
Testy antygenowe na koronawirusa

Pandemia koronawirusa jest problemem o skali światowej. Nic więc dziwnego, że wszystkie kraje dokładają wszelkich starań ukierunkowanych na opanowanie epidemii. Międzynarodowe zespoły badawcze dokładają wszelkich starań, aby stworzyć skuteczną i bezpieczną szczepionkę, jednak potrzeba czasu, by opracować odpowiedni skład i móc bezpiecznie podawać ją pacjentom. Dopóki nie ma odpowiedniej szczepionki walka z COVID-19 polega na zachowaniu reżimu sanitarnego oraz jak najszybszym izolowaniu osób chorych, aby zmniejszyć krąg osób, które mogą zostać zarażone. Od początku pandemii w diagnostyce wykorzystywane są testy RT-PCR, które są dokładne, ale drogie i czasochłonne. Alternatywą, która w ostatnim czasie dopuszczona została do wykonywania są testy antygenowe. W odróżnieniu od testów RT-PCR pozwalają one uzyskać wynik znacznie szybciej.

Co to jest test antygenowy na koronawirusa

Diagnostyka COVID-19 wykonywana jest m.in. w oparciu o test antygenowy. Metoda ta została dopuszczona ze względu na fakt, że wynik uzyskać można zdecydowanie szybciej, co z kolei pozwala na sprawniejszą izolację osób zakażonych i ograniczanie rozwoju epidemii. Ze względu na znacznie niższy koszt wykonania testy antygenowe są wykorzystywane jako metoda badawcza służąca do przeprowadzania diagnostyki przesiewowej, np. w dużych zakładach pracy.

Mimo iż zarówno w testach antygenowych jak i badaniu RT-PCR sposób pobrania próbki jest taki sam, to istota badania jest różna. W testach antygenowych u podstaw diagnostyki leży wykrywanie specyficznego dla SARS-CoV-2 białka, którego ilość jest największa w pierwszej fazie choroby.

Obecnie na rynku dostępnych jest wiele testów antygenowych, jednak nie każdy z nich wart jest uwagi. Zaleca się, aby testy antygenowe wykorzystywane w diagnostyce COVID-19 cechowały się jak najwyższą swoistością i czułością. WHO dopuszcza wyłącznie te testy, których czułość jest wyższa niż 80%, a swoistość nie mniejsza niż 97%. Tak dobrane metody badawcze pozwalają minimalizować ryzyko błędów. Zgodnie z opinią Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych wyniki należy weryfikować w oparciu o testy RT-PCR.

Interpretację wyników badania wykonywać powinien lekarz, który bierze pod uwagę wszystkie aspekty. Należy podkreślić, że testy antygenowe wykonywać należy u pacjentów, u których stwierdzono występowanie objawów choroby, ze względu na konieczność przeprowadzenia diagnostyki na początku zakażenia. U pacjentów bezobjawowych nie ma możliwości precyzyjnego określenia etapu choroby, w związku z czym test może okazać się nieskuteczny i dawać niemiarodajne wyniki. Występowanie objawów typowych sprawia, że pacjent poddawany jest testowi antygenowemu. Dalsze postępowanie zależy od uzyskanego wyniku. Jeżeli u pacjenta wynik testu jest negatywny, wówczas zaleca się jego weryfikację testem RT-PCR. W przypadku występowania objawów i uzyskania wyniku dodatniego można stwierdzić, że pacjent zaraził się wirusem SARS-CoV-2.

Test antygenowy na koronawirusa, jak interpretować wyniki – przeczytaj.

Jak się przygotować do testu antygenowego

Do badania nie trzeba przygotowywać się w sposób szczególny. Materiał pobierany jest z nosogardzieli pacjenta. Dzięki specjalnym szpatułkom wykonywany jest wymaz, który następnie zostaje naniesiony na specjalne płytki badawcze. Wynik testu znany jest najczęściej po kilkunastu minutach, chociaż czas oczekiwania na wynik różni się, w zależności od wykonanego testu.

Kiedy zrobić test antygenowy na koronawirusa

Test antygenowy jest badaniem specyficznym, które należy wykonywać w początkowym etapie choroby. Zazwyczaj zaleca się, aby wymaz pobrany został około 5-7 dni od momentu, gdy u pacjenta wystąpiły pierwsze objawy choroby sugerujące o możliwości zakażenia koronawirusem. Wirus atakując organizm pacjenta intensywnie się namnaża produkując tym samym białka wykrywane przez testy antygenowe.

 

Badania na koronawirusa SARS-CoV-2

 


 

Test genetyczny przesiewowy
FRANKD do wykonania w punkcie pobrań

Cena: 250 zł

KUP ONLINE

 


 

Test na koronawirusa RT-PCR
do wykonania stacjonarnie w Punkcie Pobrań

Cena: 420 zł

KUP ONLINE

 


 

Test na koronawirusa RT-PCR
do wykonania w domu pacjenta na terenie Warszawy

Cena: 750 zł

KUP ONLINE

 


 

Test wykrywający przeciwciała IgM

Cena: 120 zł

KUP ONLINE

 

Dodaj swój komentarz

Komentarzy: 0

Art

Testy RT-PCR na koronawirusa

18.12.2020
Testy RT-PCR na koronawirusa

COVID-19 jest chorobą zakaźną, która wywoływana jest przez koronawirusa SARS-CoV-2. Ze względu, że jest to nowy wirus, z którym świat boryka się od około roku, to stanowi on duże zagrożenie. Do tej pory wirus nie został w pełni zbadany i poznany, nie ma także skutecznej szczepionki, ani leków typowych dla leczenia choroby. Najważniejsza jest diagnostyka oraz skuteczna izolacja osób chorych tak, aby nie mogły zarażać. Podstawową metodą diagnostyczną są testy RT-PCR, rekomendowane przez WHO.

Co to jest test RT-PCR na koronawirusa

Test RT-PCR wykonywany jest u pacjentów, u których zachodzi podejrzenie, że zostali oni zakażeni koronawirusem. Najczęściej podstawą do zlecenia badania są charakterystyczne objawy, które występują u pacjenta. Wśród nich wskazuje się wysoką gorączkę, osłabienie czy też utratę węchu i smaku. Symptomy te pozwalają z dużym prawdopodobieństwem przypuszczać, że pacjent jest zakażony koronawirusem.

Badanie nie należy do przyjemnych, jednak dla większości osób jest bezbolesne i trwa zaledwie kilka minut. Laborant przy pomocy specjalnych patyczków pobiera próbkę materiału z gardła oraz nosa. Odpowiednio przygotowana i zabezpieczona próbka przekazywana jest do laboratorium, gdzie poddawana jest diagnostyce.

Istotą badania RT-PCR jest odszukanie w badanym materiale śladów genetycznych wirusa. Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu właściwości procesu, jakim jest reakcja łańcuchowej polimerazy. Badanie zalecane jest przez WHO, jako podstawowe narzędzie diagnostyczne COVID-19.

Kiedy wykonać test RT-PCR na koronawirusa

Badanie RT-PCR pozwala na wykrycie bieżącej, akutualnie toczącej się choroby. Jest ono wykonywane u pacjentów, u których występują typowe dla zakażenia objawy. Lekarz POZ wydaje skierowanie po przeprowadzeniu wywiadu z pacjentem, najczęściej podczas teleporady.

Test wykonywany jest w celu potwierdzenia zakażenia u osoby, które zgłaszają występowanie gorączki, najczęściej wysokiej, przekraczającej 38 stopni, duszności, kaszlu lub gdy doszło do utraty węchu i/lub smaku.

Wyniki uzyskiwane metoda RT-PCR charakteryzują się dużą dokładnością, dlatego są najczęściej zalecaną metodą diagnostyczną. W przypadku gdy pacjent wykonał wcześniej badania przesiewowe (np. test FRANKD) lub serologiczne i uzyskał wynik dodatni, wówczas konieczne jest potwierdzenie zakażenia w oparciu o test molekularny.

Ze względu na specyfikę replikacji wirusa zaleca się, aby wymaz pobierany był w pierwszym tygodniu od chwili wystąpienia typowych objawów. Wówczas ilość materiału genetycznego SARS-CoV-2 jest największa.

Test RT-PCR posiada pewne ograniczenia. Jeżeli wymaz pobrany zostanie zbyt wcześnie od momentu zakażenia, to materiału genetycznego wirusa może być jeszcze na tyle mało, że uzyskany wynik będzie fałszywie ujemny. Dlatego przed wykonaniem badania warto w pierwszej kolejności zasięgnąć porady lekarza.

Przeczytaj porównanie testów na koronawirusa PCR i RT-PCR.

Wynik testu RT-PCR

Badanie PCR przeprowadzane jest w oparciu o złożone metody biochemiczne, podczas których w warunkach laboratoryjnych wykonuje się odizolowania materiału genetycznego wirusa. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu reakcji łańcuchowej polimerazy.

Badanie RT-PCR pozwala na uzyskanie rzetelnego wyniku po upływie do 24 godzin. Uzyskanie wyniku pozytywnego oznacza, że pacjent jest zakażony koronawirusem SARS-CoV-2. W przypadku wyniku negatywnego interpretacja pojedynczego wyniku nie może z całą pewnością wykluczyć zakażenia, szczególnie jeżeli u pacjenta zaobserwowano występowanie charakterystycznych symptomów. W takiej sytuacji, jak również jeżeli na podstawie wywiadu lekarz podejrzewa, że mogło dojść do zakażenia na skutek np. kontaktu z osobą chorą, konieczne może być powtórzenie badania po upływie od 24 do 48 godzin od momentu uzyskania pierwszego negatywnego wyniku.

 

Badania na koronawirusa SARS-CoV-2

 


 

Test genetyczny przesiewowy
FRANKD do wykonania w punkcie pobrań

Cena: 250 zł

KUP ONLINE

 


 

Test na koronawirusa RT-PCR
do wykonania stacjonarnie w Punkcie Pobrań

Cena: 420 zł

KUP ONLINE

 


 

Test na koronawirusa RT-PCR
do wykonania w domu pacjenta na terenie Warszawy

Cena: 750 zł

KUP ONLINE

 


 

Test wykrywający przeciwciała IgM

Cena: 120 zł

KUP ONLINE

 

Dodaj swój komentarz

Komentarzy: 27

d-change.net

30.11.2023

You really make it appear really easy along with your presentation but I
find this matter to be actually one thing which I believe I'd by no means understand.
It kind of feels too complicated and very large for me.
I am having a look forward on your subsequent submit, I will attempt to get the cling of it!

d-change.net

30.11.2023

You really make it appear really easy along with
your presentation but I find this matter to be actually one thing which I believe I'd by no means understand.
It kind of feels too complicated and very large for me.
I am having a look forward on your subsequent submit, I will attempt to get the cling of it!

D Change

29.11.2023

Hi there! I know this is kind of off topic but I was wondering if you knew where I could find a captcha
plugin for my comment form? I'm using the same blog platform as yours
and I'm having problems finding one? Thanks a lot!

Strefa lekarza Zaloguj się Zarejestruj się