prof. dr hab. n. med. Tomasz Bieleckiprof. dr hab. n. med. Tomasz Bielecki - zdjęcie profilowe

prof. dr hab. n. med. Tomasz Bielecki

Traumatolog, Ortopeda

Liczba opinii: 11
Średnia ocen:3,3/5
Opinie:11
Zaufanie do kompetencji
3,5
Tłumaczenie choroby i leczenia
3,5
Poświęcony czas
3,0
Kompleksowość podejścia
3,1
Uprzejmość
3,5
Godny polecenia
3,2
Dodaj opinię

O mnie

Urodziłem się w Zabrzu, gdzie w latach 1982 – 1990 uczęszczałem do Szkoły Podstawowej Nr 17. Naukę w szkole średniej ...

Urodziłem się w Zabrzu, gdzie w latach 1982 – 1990 uczęszczałem do Szkoły Podstawowej Nr 17. Naukę w szkole średniej kontynuowałem w latach 1990 – 1994 w Liceum Ogólnokształcącym Nr 1 w Zabrzu w klasie o profilu biologiczno-chemicznym. Egzamin dojrzałości zdałem w roku 1994. W 1995 roku rozpocząłem studia na Wydziale Lekarskim w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
Od trzeciego roku studiów aktywnie uczestniczyłem w pracach Koła Studenckiego Towarzystwa Naukowego przy Katedrze Fizjologii w Zabrzu, prowadząc badania pod kierownictwem Prof. dr n. med. Jerzego Jochema. Od trzeciego roku studiów otrzymywałem stypendium naukowe, za bardzo dobre wyniki w nauce, a także prowadziłem zajęcia ze studentami z przedmiotu fizjologia. Będąc na szóstym roku studiów rozwijałem swoje szerokie zainteresowania uczestnicząc w pracach Kół Naukowych STN przy
I Katedrze i Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej w Zabrzu oraz Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii i Immunologii w Zabrzu SUM. Wyniki prac prowadzonych w ramach Studenckiego Towarzystwa Naukowego prezentowałem podczas Konferencji Studenckiego Towarzystwa Naukowego, a także Towarzystw Naukowych.
W latach 1999 i 2000 odbyłem miesięczne staże w Klinice Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej, Mount Vernon Hospital, Northwood/Londyn, Wielka Brytania; Prof. R. Sanders, Dr A. Globbelaar, Dr
J. Chana, gdzie zdobywałem wiedzę na temat metod diagnostycznych, badawczych oraz nowoczesnego leczenia chorób z zakresu ortopedii i traumatologii oraz chirurgii plastycznej. W 2001 uzyskałem dyplom Trinity College na poziomie zaawansowanym z języka angielskiego. Studia ukończyłem w 2001 roku. Staż podyplomowy odbyłem w Szpitalu w Bytomiu w terminie od 1.10.2001 roku do 31.10.2002 roku.
1 listopada 2002 roku rozpocząłem pracę w Oddziale Klinicznym Ortopedii w Sosnowcu na stanowisku asystenta, gdzie pracuję do chwili obecnej. W roku 2003 w wyniku postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego przez Śląskie Centrum Zdrowia Publicznego w Katowicach rozpocząłem specjalizację z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu, którą ukończyłem w 2009 roku. W maju 2003 roku uczestniczyłem w programie naukowym, dotyczącym właściwości biologicznych biomateriałów i ich zastosowania w praktyce klinicznej, odbywającym się w szpitalu w Einthowen w Holandii pod auspicjami Prof. Petera Evertsa. Od tego momentu w Klinice Ortopedii zacząłem prowadzić prace naukowobadawcze z zakresu medycyny regeneracyjnej. W lipcu 2003 roku wystąpiłem do Ministerstwa Nauki i Informatyzacji o przyznanie środków finansowych na projekt badawczy pod tytułem ”Ocena wpływu żelu bogatopłytkowego na procesy gojenia tkanki kostnej”. W latach 2004-2007 byłem kierownikiem tego grantu. Rezultatem badań przeprowadzonych w ramach wyżej wymienionego projektu była rozprawa doktorska obroniona w 2005 roku, która uzyskała wyróżnienie Rady Wydziału Lekarskiego w Zabrzu.
W roku 2008 otworzyłem przewód habilitacyjny wydając pozycję „Osteoindukcyjne i antybakteryjne właściwości żelu płytkowo-leukocytarnego i możliwości ich zastosowania w praktyce klinicznej”, a 8 marca 2012 uzyskałem tytuł doktora habilitowanego. W 2010 roku uzyskałem stanowisko Adiunkta Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. W maju 2012 roku wygrałem postępowanie konkursowe na stanowisko Kierownika Oddziału Klinicznego Ortopedii SUM w Sosnowcu. W latach 2013/2014 powierzono mi funkcję dyrektora ds. medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 w Sosnowcu, funkcję tą piastowałem ponownie w 2016 roku. W latach 2014-2015 byłem ekspertem w Grupie Roboczej "Wytwarzanie Produktów Leczniczych" powołanej przez Ministerstwo Gospodarki, która to zajmowała się m.in. strategią pozyskania funduszy z Komisji Europejskiej na tzw. Krajowe Inteligentne Specjalizacje (KIS). 20 marca 2017 roku powierzono mi funkcję głównego eksperta ds. urazów, zatruć, objawów i innych określonych skutków działań zewnętrznych w ramach projektu pt.: „Mapy potrzeb zdrowotnych - Baza Analiz Systemowych i Wdrożeniowych” przy Ministerstwie Zdrowia.

Wykonywane badania:
- USG narządu ruchu

Znajomość języków obcych:
- biegle język angielski

Publikacje:

- Na mój dorobek naukowy składa się ogółem około 80 pozycji pełnotekstowych w recenzowanych czasopismach naukowych o łącznym wskaźniku Impact Factor (IF) około 50 oraz łącznej punktacji MNiI ok. 800. Liczba cytowań wynosi aktualnie ponad 750, a indeks Hirscha 14.

- W większości prac z listy filadelfijskiej jestem pierwszym lub drugim autorem. Poza tym jestem autorem w 3 wydawnictwach książkowych (5 rozdziałów) oraz autorem lub współautorem kilkudziesięciu doniesień zjazdowych, przedstawianych na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych.

Nagrody i wyróżnienia:

W latach 2008 – 2010 otrzymywałem nagrody Rektora SUM za osiągnięcia naukowe:

- grudzień 2006 indywidualna III stopnia,
- grudzień 2008 zespołowa I stopnia,
- grudzień 2009 zespołowa III stopnia,
- grudzień 2010 zespołowa III stopnia.

- W 2009 roku otrzymałem zaproszenie od Prof. Zeno Földes-Papp, redaktora naczelnego amerykańskiego czasopisma Current Pharmaceutical Biotechnology - CPB (IF 2,65), do pełnienia funkcji redaktora tzw. Guest Editor i stworzenia specjalnego wydania tego czasopisma poświęconego tematyce autogennych czynników wzrostu. Po przyjęciu tej propozycji zaprosiłem do współpracy 41 ekspertów z tej dziedziny z całego świata. W 2012 roku ukończyłem projekt pod nazwą Leukocyte-and Platelet-rich plasma/Leukocyte-Platelet-rich fibrin – Past, Present and Future.
- Byłem również kilkadziesiąt razy zapraszany do recenzowania prac wydanych na łamach czasopism naukowych z listy filadelfijskiej m.in. Bone; w tym 2-krotnie w uznanym i najstarszym czasopiśmie ortopedycznym w Europie Acta Orthopedica ze Szwecji (2009, 2010), uzyskując listowne podziękowania za wykonane recenzje;
- W grudniu 2014 roku otrzymałem również zaproszenie od Dr Anthony Atala, redaktora naczelnego czasopisma Current Stem Cells Research & Therapy (IF 2,645), do pełnienia funkcji redaktora tzw. Guest Editor i stworzenia specjalnego wydania tego czasopisma poświęconego tematyce komórek macierzystych pochodzenia szpikowego. Aktualnie zapraszam do współpracy ekspertów z tej dziedziny z całego świata.
- W 2016 roku pod moją redakcją została przygotowana i wydana książka pomocna w zdobywaniu wiedzy i umiejętności dla studentów medycyny i ratowników medycznych pt. „Traumatologia narządu ruchu”.

WięcejMniej

Opinie pacjentów

Sortuj wg
5/5
Zaufanie do kompetencji
5,0
Tłumaczenie choroby i leczenia
5,0
Poświęcony czas
5,0
Kompleksowość podejścia
5,0
Uprzejmość
5,0
Godny polecenia
5,0

Nie zgadzam się nic, a nic z opiniami. Pan docent uratował moją nogę. Był niezwykle miły i sympatyczny. Wytłumaczył wszystko i jako jedyny na Śląsku podjął się leczenia, za co jestem mu niezwykle wdzięczna.

Nie zgadzam się nic, a nic z opiniami. Pan docent uratował moją nogę. Był niezwykle miły i sympatyczny. Wytłumaczył wszystko i jako jedyny na Śląsku podjął się leczenia, za co jestem mu niezwykle wdzięczna.

4,8/5
Zaufanie do kompetencji
5,0
Tłumaczenie choroby i leczenia
4,0
Poświęcony czas
5,0
Kompleksowość podejścia
5,0
Uprzejmość
5,0
Godny polecenia
5,0

W marcu b.r. przeszedłem zabieg endoprotezoplastyki biodra. Jestem bardzo zadowolony z efektu operacji oraz opieki Pana doktora i pracy całego personelu oddziału ortopedii szpitala Św. Barbary w Sosnowcu.

W marcu b.r. przeszedłem zabieg endoprotezoplastyki biodra. Jestem bardzo zadowolony z efektu operacji oraz opieki Pana doktora i pracy całego personelu oddziału ortopedii szpitala Św. Barbary w Sosnowcu.

1/5
Zaufanie do kompetencji
1,0
Tłumaczenie choroby i leczenia
1,0
Poświęcony czas
1,0
Kompleksowość podejścia
1,0
Uprzejmość
1,0
Godny polecenia
1,0

Nie wiem jakim jest specjalistą ortopedii ale na pewno jest złym człowiekiem. Pełni funkcję dyrektora ds. lecznictwa w szpitalu nr 5 w Sosnowcu i przez niego mój brat mógł stracić życie. Złamał wszelkie procedury lekarskie, ustawy, a na pewno ślubowanie. Typowy służbista który za nic ma dobro pacjenta. Dopiero Rzecznik Praw Pacjenta nam pomógł. Na pewno jest to nieodpowiedni człowiek na nieodpowiednim stanowisku. Jednak wiem, że warto takim ludziom ucierać nosa i pokazywać gdzie ich miejsce. Panie doktorze tytuły mogą być ale liczy się to jakim człowiekiem Pan jest a ...

Nie wiem jakim jest specjalistą ortopedii ale na pewno jest złym człowiekiem. Pełni funkcję dyrektora ds. lecznictwa w szpitalu nr 5 w Sosnowcu i przez niego mój brat mógł stracić życie. Złamał wszelkie procedury lekarskie, ustawy, a na pewno ślubowanie. Typowy służbista który za nic ma dobro pacjenta. Dopiero Rzecznik Praw Pacjenta nam pomógł. Na pewno jest to nieodpowiedni człowiek na nieodpowiednim stanowisku. Jednak wiem, że warto takim ludziom ucierać nosa i pokazywać gdzie ich miejsce. Panie doktorze tytuły mogą być ale liczy się to jakim człowiekiem Pan jest a pokazał Pan wystarczająco dużo żeby na miano człowieka nie zasłużyć.

WięcejMniej
5/5
Zaufanie do kompetencji
5,0
Tłumaczenie choroby i leczenia
5,0
Poświęcony czas
5,0
Kompleksowość podejścia
5,0
Uprzejmość
5,0
Godny polecenia
5,0

Bardzo dobry Lekarz dzięki niemu chodzę ,inni lekarze mnie zbywali ,ale nie On ,wytłumaczył mi jakie mogą wystąpić problemy ale o dziwo jest super to jest Lekarz z powołania i bardzo się troszczy o pacjenta więcej takich Lekarzy i takiej ogromnej wiedzy

Bardzo dobry Lekarz dzięki niemu chodzę ,inni lekarze mnie zbywali ,ale nie On ,wytłumaczył mi jakie mogą wystąpić problemy ale o dziwo jest super to jest Lekarz z powołania i bardzo się troszczy o pacjenta więcej takich Lekarzy i takiej ogromnej wiedzy

5/5
Zaufanie do kompetencji
5,0
Tłumaczenie choroby i leczenia
5,0
Poświęcony czas
5,0
Kompleksowość podejścia
5,0
Uprzejmość
5,0
Godny polecenia
5,0

Lekarz z powołania - oby takich było więcej. Konkretny i bardzo skuteczny.Szczerze polecam

Lekarz z powołania - oby takich było więcej. Konkretny i bardzo skuteczny.Szczerze polecam

4,8/5
Zaufanie do kompetencji
5,0
Tłumaczenie choroby i leczenia
5,0
Poświęcony czas
4,0
Kompleksowość podejścia
5,0
Uprzejmość
5,0
Godny polecenia
5,0

ten lekarz to aniol , wzbudza zaufanie i jest bardzo dobrym specjalista operowal mnie na kolano i jest bardzo dobrze , fachowiec polecam wszystkim bardzo sedrecznie.pzdr

ten lekarz to aniol , wzbudza zaufanie i jest bardzo dobrym specjalista operowal mnie na kolano i jest bardzo dobrze , fachowiec polecam wszystkim bardzo sedrecznie.pzdr

1/5
Zaufanie do kompetencji
1,0
Tłumaczenie choroby i leczenia
1,0
Poświęcony czas
1,0
Kompleksowość podejścia
1,0
Uprzejmość
1,0
Godny polecenia
1,0

Nie chcę więcej mieć do czynienia z panem Doktorem,potraktował mnie jak zło konieczne żadnego szacunku dla pacjęta.Dawno nie spotkałam takiego Zarozumialca pan i władca na włościach .Wstyd że jest ordynatorem.

Nie chcę więcej mieć do czynienia z panem Doktorem,potraktował mnie jak zło konieczne żadnego szacunku dla pacjęta.Dawno nie spotkałam takiego Zarozumialca pan i władca na włościach .Wstyd że jest ordynatorem.

3,3/5
Zaufanie do kompetencji
4,0
Tłumaczenie choroby i leczenia
4,0
Poświęcony czas
3,0
Kompleksowość podejścia
3,0
Uprzejmość
3,0
Godny polecenia
3,0

Pan dr hab. Bielecki ma ogromną wiedzę, ale przedkłada pracę naukową i swoje publikacje nad pacjentami. Widocznie nie pamięta już dlaczego został lekarzem...

Pan dr hab. Bielecki ma ogromną wiedzę, ale przedkłada pracę naukową i swoje publikacje nad pacjentami. Widocznie nie pamięta już dlaczego został lekarzem...

2,3/5
Zaufanie do kompetencji
4,0
Tłumaczenie choroby i leczenia
3,0
Poświęcony czas
1,0
Kompleksowość podejścia
1,0
Uprzejmość
3,0
Godny polecenia
2,0

Dr Bielecki operował mnie i ogolnie operacja przebiegła pomyślnie ale nie podoba mi sie ze jest nie słowy i masowo trakyuje ludzi , po operacji nawet nie zapytał się czy coś boli czy nie ,ogolnie nie jest zły ale stosounek do pacjenta ma przedmiotowy . a Wy jakie macie o nim zdanie ?

Dr Bielecki operował mnie i ogolnie operacja przebiegła pomyślnie ale nie podoba mi sie ze jest nie słowy i masowo trakyuje ludzi , po operacji nawet nie zapytał się czy coś boli czy nie ,ogolnie nie jest zły ale stosounek do pacjenta ma przedmiotowy . a Wy jakie macie o nim zdanie ?

1/5
Zaufanie do kompetencji
1,0
Tłumaczenie choroby i leczenia
1,0
Poświęcony czas
1,0
Kompleksowość podejścia
1,0
Uprzejmość
1,0
Godny polecenia
1,0

Nie chcę więcej mieć do czynienia z panem Doktorem,potraktował mnie jak zło konieczne żadnego szacunku dla pacjęta.

Nie chcę więcej mieć do czynienia z panem Doktorem,potraktował mnie jak zło konieczne żadnego szacunku dla pacjęta.

Dodaj opinię

Oceń 6 elementów wizyty i wyraź swoją opinię na temat lekarza.
Przeczytaj poradnik dodawania opinii.

  • Zaufanie do kompetencji
  • Poświęcony czas
  • Godny polecenia
  • Tłumaczenie choroby i leczenia
  • Kompleksowość podejścia
  • Uprzejmość

Copyright ©2018 RankingLekarzy.pl

Strefa lekarza Zaloguj się Zarejestruj się
display statdisplay statlastseen stat