Lekarz Orzecznik Zus

person placeholder

lekarzMaria Dzierzyńska

6 opinii

Lekarz orzecznik ZUS

Poznań

Pani Doktor odeszła 21.06.2013 r., była wspaniałym specjalistą... Niech odpoczywa w Pokoju... [*] Dziękuję Jej za wszystko!!!

Maria
person placeholder

dr n. med.Piotr Zych

2 opinie

Ortopeda, Lekarz orzecznik ZUS

Rybnik

B.dobry specjalista, wysokiej kultury osobistej,i ludzkim podejsciu do pacjenta, polecam wszystkim.

marzena
person placeholder

lekarzRemiguisz Kubacki

7 opinii

Lekarz orzecznik ZUS

Szczecin

Byłam bardzo miło zaskoczona Panem Doktorem i jego podejściem do mnie.Bardzo miły i serdeczny lekarz.Oby więcej takich było.Życzę mu dużo zdrowia i sukcesów. Polecam

pacjent
person placeholder

Leszek Kaszecki

1 opinia

Lekarz orzecznik ZUS

ZUS Starołęka, Poznań 1 inna

Pan doktor powinien być nauczycielem "elity" orzeczników ZUS....lekarz który szanuje pacjenta ,profesjonalista o ogromnej kulturze osobistej. Taki lekarz zmienia wizerunek tego co dotąd spotkało ...

Anonim
person placeholder

lekarzMarek Michałek

4 opinie

Neurolog, Lekarz orzecznik ZUS

ZUS, Rybnik

swietny,kompetentny uratowal mi zdrowie a moze nawet zycie jeszcze raz dziekuje nie znam lepszego naprawde dobry neurolog.

andrzej
person placeholder

lekarzEwa Luśnia

0 opinii

Lekarz orzecznik ZUS

ZUS I Inspektorat we Wrocławiu Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Reymonta 4/6, Wrocław
Lekarz Orzecznik Zus

Lekarz ten zajmuje się wydawaniem orzeczeń o niezdolności do pracy, które uprawniają do otrzymywania z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych świadczeń rentowych. Orzeczenia takie lekarz orzecznik ZUS wydaje na podstawie analizy dokumentacji medycznej dołączonej do wniosku o przyznanie renty. Może też - jeśli dostarczona dokumentacja jest niewystarczająca - uznać za konieczne bezpośrednie przebadanie osoby ubiegające się rentę. Wydając orzeczenie o niezdolności lub zdolności do pracy lekarz orzecznik ZUS ocenia stopień upośledzenia sprawności wnioskodawcy, szanse odzyskania przez niego sprawności dzięki leczeniu i rehabilitacji, możliwość wykonywania dotychczasowej pracy lub podjęcia innej, a także celowość przekwalifikowania zawodowego. Dokonując tej oceny lekarz uwzględnia też rodzaj dotychczas wykonywanej pracy, wykształcenie, wiek i predyspozycje psychofizyczne badanej osoby. Lekarze orzecznicy działają we wszystkich oddziałach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Kompetencje i zadania • posiadanie specjalizacji w jednej z następujących dziedzin medycyny: chorób wewnętrznych, chirurgii, neurologii, psychiatrii, medycyny pracy, medycyny społecznej; • odbycie przeszkolenia w zakresie ustalonym przez prezesa ZUS; • przeprowadzanie bezpośredniego badania osoby ubiegającej się o rentę; • ocena stanu zdrowia pod kątem zdolności do pracy; • kierowanie na badania do innych specjalistów, do konsultanta ZUS, psychologa w celu uzupełnienia dokumentacji medycznej; • kierowanie na dodatkowe badania diagnostyczne, na obserwację szpitalną; • decydowanie o przewidywanym czasie niezdolności do pracy (orzekanie niezdolności całkowitej lub częściowej); • wydawanie orzeczeń o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Co trzeba zrobić ubiegając się o rentę Osoba, która stara sie o rentę z powodu niezdolności do pracy, musi uzyskać orzeczenie o niezdolności do pracy. Trzeba w tym celu złożyć wniosek o przyznanie renty w odpowiednim do miejsca zamieszkania oddziale ZUS. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o stanie zdrowia wystawionego przez lekarza pierwszego kontaktu oraz inne niezbędne dokumenty medyczne. Dokumenty te są przekazane do wydziału orzecznictwa lekarskiego łącznie z wnioskiem o wydanie orzeczenia przez lekarza orzecznika ZUS. Choroby, które mogą uprawniać do renty • Choroby narządu ruchu i następstwa urazów (np. choroba zwyrodnieniowa stawów biodrowych, kolanowych, zespoły bólowe kręgosłupa, naderwanie stawów i więzadeł obręczy barkowej, złamania kości barku, udowej); • Choroby neurologiczne (np. choroba Parkinsona, miastenia, nowotwory ośrodkowego układu nerwowego, padaczka, przemijające niedokrwienie mózgu, stwardnienie rozsiane, udar mózgu); • choroby oczu (np. jaskra, odwarstwienie siatkówki, wady refrakcji, zaćma, zwyrodnienie plamki żółtej); • choroby onkologiczne; • choroby układu krążenia (np. choroba wieńcowa, infekcyjne zapalenie wsierdzia, kardiologiczny zespół X, kardiomiopatia, nadciśnienie tętnicze, niewydolność serca, ostre zapalenie osierdzia, przeszczep serca, zaburzenia rytmu i przewodzenia, zapalenie mięśnia sercowego, zawał serca); • choroby układu oddechowego (np. astma oskrzelowa, gruźlica płuc, obturacyjny bezdech senny, odma opłucnowa, przewlekła obturacyjna choroba płuc, pylice płuc, rozstrzenie oskrzeli, samoistne włóknienie płuc, sarkoidoza, serce płucne); • Zaburzenia psychiczne (np. bulimia, depresja, dystymia, jadłowstręt psychiczny, mania, otępienie, paranoja prawdziwa, schizofrenia, upośledzenie umysłowe, zaburzenia lękowe, zaburzenia snu zaburzenia urojeniowe).

Zobacz również
Co nowego u nas