prof. dr hab. n. med. Marcin Gabrielprof. dr hab. n. med. Marcin Gabriel - zdjęcie profilowe

prof. dr hab. n. med. Marcin Gabriel

Chirurg naczyniowy, Chirurg ogólny

Liczba opinii: 7
Średnia ocen:4,2/5
Opinie:7
Zaufanie do kompetencji
4,3
Tłumaczenie choroby i leczenia
4,4
Poświęcony czas
4,0
Kompleksowość podejścia
4,1
Uprzejmość
4,3
Godny polecenia
4,1
Dodaj opinię

O mnie

Wykonywane zabiegi:
- duplex Doppler tętnic szyjnych i kręgowych
- duplex Doppler tętnic wewnątrzczaszkowych
- duplex Doppler tętnic kończyn górnych

Wykonywane zabiegi:
- duplex Doppler tętnic szyjnych i kręgowych
- duplex Doppler tętnic wewnątrzczaszkowych
- duplex Doppler tętnic kończyn górnych
- duplex Doppler aorty i tętnic biodrowych
- duplex Doppler tętnic nerkowych
- duplex Doppler tętnic trzewnych
- duplex Doppler tętnic kończyn dolnych
- duplex Doppler żył szyjnych i kręgowych
- duplex Doppler żył kończyn górnych
- duplex Doppler żył trzewnych
- duplex Doppler żył kończyn dolnych
- duplex Doppler przetok dializacyjnych
- duplex Doppler malformacji naczyniowych
- duplex Doppler protez naczyniowych, stentów i stentgraftów
- angiografia tętnic (DSA)

Znajomość języków obcych:
- polski,
- niemiecki

Nagrody i wyróżnienia:

- Zespołowa Nagroda Naukowa Rektora Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu za lata 2004/2005
- Indywidualna Nagroda Naukowa Rektora Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu za lata 2005/2006
- Zespołowa Nagroda Dydaktyczna Rektora Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu za lata 2006/2007
- Zespołowa Nagroda Naukowa Rektora Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu za lata 2007/2008
- Zespołowa Nagroda Naukowa Rektora Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu za lata 2009/2010
- Zespołowa Nagroda Dydaktyczna Rektora Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu za lata 2011/2012
- Zespołowa Nagroda Naukowa Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego za lata 2011/2012
- Indywidualna Nagroda za Osiągnięcia Organizacyjne Rektora Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu za lata 2013/2014

SPIS PUBLIKACJI (Marcin Gabriel)

A. Podręczniki

1. Gabriel M, Pawlaczyk K, Chęciński P.- „Zapobieganie i możliwości terapeutyczne w leczeniu uszkodzeń reperfuzyjnych“ w „Kliniczne aspekty niedokrwienia i reperfuzji“ red. Zapalski S, Chęciński P. -Medica Press 1998
2. Chęciński P, Gabriel M.- „Usprawnianie lecznicze chorych po rozległych operacjach na jamie brzusznej.” w „Usprawnianie kliniczne krytycznie chorych.” red. Szulc R., UrbanPartner, Wrocław 2001
3. Gabriel M, Pawlaczyk K.- „Kompleksowa terapia fizykalna przewlekłej niewydolności żylnej.” W „Ambulatoryjne leczenie chorób żył kończyn dolnych” red. Zapalski s, Oszkinis G, Via Medica, Gdańsk 2001
4. Gabriel M, Pawlaczyk K.- „Kompleksowa terapia fizykalna obrzęków limfatycznych.” W „Ambulatoryjne leczenie chorób żył kończyn dolnych” red. Zapalski s, Oszkinis G, Via Medica, Gdańsk 2001
5. Gabriel M.- „Doświadczalne i kliniczne badania nad procesami towarzyszącymi implantacji przeszczepów naczyniowych w środowisku jałowym i zakażonym.” Wydawnictwo Naukowe AM w Poznaniu, Poznań 2004
6. Gabriel M.- „Ultrasonografia dopplerowska” W „Zakażenia protez naczyniowych” red. Pukacki F, Chęciński P., Fundacja Polski Przegląd Chirurgiczny, Warszawa 2005, str. 18-22
7. Gabriel M.- „Ocena jakości życia chorych z zakażeniem protez naczyniowych” W „Zakażenia protez naczyniowych” red. Pukacki F, Chęciński P., Fundacja Polski Przegląd Chirurgiczny, Warszawa 2005, 15, 44-47
8. Gabriel M, Pawlaczyk K.- „Kompresjoterapia w leczeniu owrzodzeń żylnych” W „Leczenie ran trudnogojących” red. Oszkinis G, Gabriel M, Pukacki F, Majewski W., Blackhorse 2006, str. 107-124
9. Oszkinis G, Gabriel M, Pukacki F, Majewski W. „Leczenie ran trudnogojących” Blackhorse 2006
10. Mikołajczyk-Stecyna J, Korcz A, Gabriel M, Pawlaczyk K, Zowczak-Drabarczyk M, Oszkinis G, Słomski R. „Polimorfizm inercyjno-delecyjny genu konwertazy angiotensynowej (ACE)” W „Analiza DNA” red. Słomski R. Wyd. Uniw. Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań 2008, 280-189
11. Korcz A, Mikołajczyk-Stecyna J, Pawlaczyk K, Gabriel M, Oszkinis G, Waliszewski K, Słomski R. „Ocena ekspresji genów z zastosowaniem mikro- i makromacierzy DNA” W „Analiza DNA” red. Słomski R. Wyd. Uniw. Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań 2008, 468-473
12. Majewski W, Gabriel M, Pukacki F. „Zakażenia protez naczyniowych” W: „Zakażenia chirurgiczne” red. Drews M. Marciniak R. Poznań, 2008 s. 80-91
13. Pawlaczyk-Gabriel K, Gabriel M. „Patologia naczyń żylnych” W „Kobiety i choroby układu krążenia” red. Posadzy-Małaczyńska A. Termedia, Poznań 2009, 131-58
14. Pawlaczyk K, Gabriel M. „Ręczny masaż limfatyczny i kompresjoterapia w leczeniu obrzeku chłonnego“ W „Obrzek chłonny“ red. Chęciński P. Termedia, Poznań 2010, 59-86
15. Gabriel M. „Znaczenie badania dupleksowego w kwalifikacji, monitorowaniu i kontrolowaniu chorych po zabiegach operacyjnych na tętnicach szyjnych” W „Podręcznik diagnostyki ultrasonograficznej w neurologii” red. Kaźmieski R. Czelej, Lublin 2011, str. 138-147
16. Kaźmierski R, Gabriel M. „Badanie ultrasonograficzne tętnic kręgowych w odcinku zewnątrzczaszkowym” W „Podręcznik diagnostyki ultrasonograficznej w neurologii” red. Kaźmieski R. Czelej, Lublin 2011, str. 138-147
17. Wojczal J, Kaźmierski R, Kozera G, Gabriel M, Wawrzyńczyk M, Bartman W, Ambrosius W, Sarzyńska-Długosz I, Gąsecki D, Tomczyk T, Skowrońska M, Nyka W, Pierzchała K, Stelmasiak Z. „Standardy badań neurosonologicznych“ W „Podręcznik diagnostyki ultrasonograficznej w neurologii” red. Kaźmieski R. Czelej, Lublin 2011, str. 411-429
18. Zieliński M, Gabriel M. „Zastosowanie terapii podciśnieniowej w leczeniu powikłań po zabiegach naczyniowych“ W. Banasiewicz T, Zieliński M. „Terapia podciśnieniowa ran“ Termedia, Poznań 2015
19. Strzelecka-Węklar D, Gabriel M. „Diagnostyka dopplerowska w patologii naczyniowej w dermatologii“ W Adamski Z, Kaszuby A. (red.) „Metody diagnostyczne w dermatologii, wenerologii i mikologii lekarskiej“ Czelej, Lublin 2015, str. 91-109
20. Zieliński M, Gabriel M. „Przetoki aortalno-jelitowe” W Banasiewicz T, Bobkiewicz A, Walczak DA, Wallner G. (red.) „Przetoki przewodu pokarmowego” Termedia, Poznań 2017, str. 391-408

B. Prace recenzowane

1. Gabriel M, Henne-Bruns D, Kremer B, Kalthoff H.- "Immunophänotypisierung von benignen und malignen Veränderungen in Gallengangsepithelien". Langenbecks Arch. Chir. Suppl. 1995, 2, 556-8
2. Gabriel M, Chęciński P, Pawlaczyk K.- "Diagnostyka różnicowa zmian patologicznych przewodów żółciowych z użyciem przeciwciał przeciw CEA, antygenom mucyny oraz antygenom powierzchownym". Gastroenterol.Pol. 1995, 2, 229-34
3. Gabriel M., Chęciński P., Dzieciuchowicz Ł., Oszkinis G., Pawlaczyk K.- "Immunological characteristics of the benign and malignant biliary tract lesions: the value of immunohistochemic analysis of cell antigen expression and determining the Ki-ras-oncogene activation using ELISA method in the differential diagnosis of biliary tract diseases". East-West Echange in Surgery – III; red. Idezuki Y, Kajiwara T, Ogawa K.; Wydawca: Testament Co. Ltd. Tokyo, Japan; 1995, 3, 51-4
4. Gabriel M, Małaczyński P.- "Markery nowotworowe w diagnostyce procesów rozrostowych." Pol.Przegl.Chir. 1996, 68, 831-40
5. Krasiński Z, Gabriel M, Chmielecki J, Dzieciuchowicz Ł, Zieliński P, Oszkinis G.- „Zakrzepica żył głębokich u chorych po amputacjach kończyn dolnych powyżej stawu kolanowego z powodu przewlekłego niedokrwienia”. „Wybrane zagadnienia z chirurgii naczyń” red. Wojciech Witkiewicz, str. 87-92, Wrocław 1996
6. Gabriel M, Pawlaczyk K, Chęciński P, Dzieciuchowicz Ł, Krasiński Z, Oszkinis G.- „Wartość cytologii szczoteczkowej oraz klasycznej cytologii komórek wyizolowanych z żółci w różnicowaniu schorzeń dróg żółciowych.” Gastroenterol. Pol. 1997, 4, 285-9
7. Dzieciuchowicz Ł, Chęciński P, Krasiński Z, Gabriel M.- „Przydatność płatkowych przeszczepów skóry w leczeniu ubytków skóry po tzw. nieklasycznych amputacjach w obrębie stopy cukrzycowej.” Pol. Przegl. Chir. 1997, 69, 715-22
8. Małaczyński P, Gabriel M.- „Ocena przydatności miejscowego leczenia streptokinazą ostrej zakrzepicy tętnic kończyn dolnych.” Pol. Przegl. Chir. 1997,69, 1171-80
9. Gabriel M.- „Zarys rozwoju metod diagnostycznych procesów rozrostowych dróg żółciowych.” Pol. Przegl. Chir. 1997, 69, 1353-60
10. Gabriel M, Pawlaczyk K, Podstawski W.- „Zastosowanie immunohistochemicznej analizy ekspresji antygenów oraz klasycznej cytologii złuszczonych komórek nabłonka dróg żółciowych w różnicowaniu przyczyn żółtaczki mechanicznej.“ Pol.Arch.Med.Wewn. 1997, 98, 400-6
11. Krasiński Z, Kotwicka M, Oszkinis G, Dzieciuchowicz Ł, Borkiewicz P, Waśko R, Gabriel M.- „Badania nad patogenezą pierwotnych żylaków kończyn dolnych.“ Wiad. Lek. 1997, 50, 275-80
12. Pukacki F, Gabriel M.- „Zakrzepica żył głębokich kończyn górnych.“ Pol. Przegl. Chir. 1998, 70, 316-22
13. Zapalski S., Pukacki F., Gabriel M.- „Zastosowanie tętniczych przeszczepów allogenicznych w leczeniu chorych z zakażonymi protezami aortalnymi.“ Pol. Przegl. Chir. 1998, 70, 488-95
14. Chęciński P., Kraus H., Dzieciuchowicz Ł., Koźlik J., Sosnowski P., Gabriel M., Zapalski S., Paluszak J. – „Beneficial influence of antioxidants on the level of free radicals during reperfusion in acute limb ischemia in rats.“ Med. Sci. Monit. 1998, 4, 43-6
15. Krasiński Z, Oszkinis G, Dzieciuchowicz Ł, Pukacki F, Gabriel M., Begier-Krasińska B, Zapalski S.- „Pancreatic dysfunction following elective abdominal aortic aneurysm repair.“ red. Bismuth H, Galmiche J.P, Huguier M., Jaeck D. In 8th Word Congress of the International Gastro-Surgical Club, Wydawca Monduzzi Editore, 1998, str.339-44
16. Pawlaczyk K, Gabriel M., Oszkinis G, Chęciński P.- „Wpływ działania żółci na przeżywalność oraz ekspresję antygenów komórek nabłonka dróg żółciowych.“ Now. Lek. 1998, 67, 732-41
17. Gabriel M., Pukacki F, Zapalski S, Pawlaczyk K. – „Die allogenen Arterientransplantate als aorto-iliaco-femoraler Gefäßersatz bei Protheseninfektionen.“ Langenbecks Arch. Chir. 1998, Suppl. II, 1302-4
18. Krasiński Z, Gabriel M., Oszkinis G, Dzieciuchowicz Ł, Begier-Krasińska B. – „Thrombophlebitis profunda bei Patienten nach der konventionellen und laparoskopischen Gallenblasenentfernung.“ Langenbecks Arch. Chir. 1998, Suppl. II, 1105-6
19. Pukacki F, Gabriel M., Zapalski S. – „Assessment of different methods of surgical treatment of infected arterial protheses.“ Acta Angiologica 1998, 4, 37-42
20. Gabriel M., Pawlaczyk K, Krasiński Z. – „Ocena świadomości ogólnomedycznej oraz stopnia przyswojenia objaśnienia przedoperacyjnego wśród pacjentów chirurgicznych.“ Przegląd Lekarski 1999, 56, 121-5
21. Krasiński Z, Oszkinis G, Gabriel M, Krasińska B, Zieliński P., Zapalski S.- „Using LMWH in patients with DVT and undiagnosed malignant disease“ In Rabe E, Gerlach H, Lechner W.; Phlebology'99, Wydawca: Viavital, Köln 1999, 87-8
22. Pukacki F, Jankowski T, Gabriel M., Oszkinis G, Krasiński Z, Zapalski S.- „Ocena właściwości sprężystych krioprezerwowanych homograftów do rekonstrukcji naczyń.” W: Wybrane zagadnienia z chirurgii. red. Mackiewicz, Fundacja Pol Przegl Chir. 1999, 2, 365-8
23. Oszkinis G, Dzieciuchowicz Ł, Chęciński P, Krasiński Z, Pukacki F, Gabriel M.- „Leczenie niedokrwienia ręki u chorych z przetoką tętniczo-żylną.” W: Wybrane zagadnienia z chirurgii. red. Mackiewicz, Fundacja Pol Przegl Chir. 1999, 2, 183-6
24. Krasiński Z, Oszkinis G, Gabriel M, Zapalski S, Pukacki F, Krasińska B.- „Wyniki leczenia zakrzepicy żył głębokich heparyną drobnocząsteczkową.” W: Wybrane zagadnienia z chirurgii. red. Mackiewicz, Fundacja Pol Przegl Chir. 1999, 2, 42-6
25. Gabriel M, Obrębowska A, Spaczyński M.- „Immunohistochemiczna analiza szpiku kostnego chorych z rakiem jajnika.“ Ginekol Pol. 1999, 70, 819-23
26. Pukacki F, Jankowski T, Gabriel M, Oszkinis G, Krasiński Z, Zapalski S.- „The mechanical properties of fresh and cryopreserved arterial homografts.“ Eur J Vasc Endovasc Surg. 2000, 20, 21-4
27. Gabriel M., Obrębowska A, Spaczyński M.- „Der Nachweis der Epithelzellen im Knochenmark der Patientinnen mit Ovarialkarzinomen unter Verwendung von Immunohistochemie.” Gynäkol Geburtshilfliche Rundschau 2000, 40 (3), 140-4
28. Gabriel M., Henne-Bruns D, Kalthoff H.- „ELISA-based Ki-ras gene mutation analyses in pancreatic and cholangiocarcinoma cells and tissues.“ Oncology Reports 2001, 8, 1367-70
29. Gabriel M, Kostrzewa A, Sobieska M.- “Immunologic reaction following cryopreserved aortic allograft replacement for major vascular infection.” Transplantation Proc. 2002, 34, 713-4
30. Gabriel M, Fändrich F.- „Estimation of graft arteriosclerosis after allogeneic fresh and cryopreserved aortic transplantation in the rat.” Transplantation Proc. 2002, 34, 711-2
31. Chęciński P, Gabriel M, Dzieciuchowicz Ł, Oszkinis G, Zapalski S.- “Renovascular hypertension – simultaneous aortic and renal artery reconstruction.” Langenbecks Arch. Chir. 2002, 387, 161-5
32. Gabriel M, Fändrich F.- „Stellenwert der Kältekonservierung zur Induktion von Organakzeptanz am Beispiel der orthotopen allogenen Aortentransplantation im Rattenmodell.” Langenbecks Arch. Chir. – Chirurgisches Forum 2002, 31, 283-7
33. Pawlaczyk K, Sobieska M, Gabriel M.- „Wpływ krótko- i długotrwałego wzrostu ciśnienia tętniczego na profil uwalniania białek ostrej fazy.” Nadciśnienie Tętnicze 2002, 6, 285-90
34. Strauss E, Waliszewski K, Gabriel M, Zapalski S, Pawlak AL.- „ Increased risk of the abdominal aortic aneurysm in carriers of the MTHER 677 T allele.” J Applied Genetics 2003, 44, 85-93
35. Pawlaczyk K, Sobieska M, Gabriel M.- „Zmiana profilu uwalniania białek ostrej fazy po przejściowym wzroście wysokości ciśnienia tętniczego w zależności od wieku chorego.” Gerontologia Polska 2003, 2, 18-21
36. Pukacki F, Gabriel M, Chęciński P, Oszkinis G, Dzieciuchowicz Ł, Zapalski S.- „Sześcioletnie doświadczenia w zastosowaniu mrożonych przeszczepów allogenicznych w leczeniu chorych z zakażeniem dużych protez naczyniowych.” Pol Przegl Chir. 2003, 75, 579-595
37. Oszkinis G, Synowiec T, Tykarski A, Krasińska B, Brzeziński J, Pukawki F, Krasiński Z, Gabriel M, Juszkat R.- „Fenestracja błony wewnętrznej aorty – bezpieczny i skuteczny sposób chirurgicznego leczenia rozwarstwienia aorty typu B, powikłanego niedokrwieniem nerek.” Chirurgia Pol. 2003, 5, 235-241
38. Waliszewski K, Słomki R, Jura J, Oszkinis G, Gabriel M, Strauss E, Pawlak H.: „Zmiany częstości alleli i rozkładu genotypów genu ACE w populacji chorych na tętniaka aorty brzusznej.” Now. Lek. 2003, 72, 169-175
39. Gabriel M, Pukacki F, Chęciński P, Oszkinis G, Stanisic M, Zielinski M, Pawlaczyk K.: “Current options in prosthetic vascular graft infection: comparative analysis of 63 consecutive cases.” Langenbecks Arch. Chir. 2004, 389, 272-277
40. Gabriel M, Pukacki F, Dzieciuchowicz Ł, Oszkinis G, Chęciński P.: „Cryopreserved arterial allografts in the treatment of prosthetic graft infections.” Eur J Vasc Endovasc Surg. 2004, 27, 590-596
41. Oszkinis G, Winckiewicz M, Dzisciuchowicz Ł, Krasiński Z, Pukacki F, Gabriel M, Waliszewski K.: „Surgical treatment of hand ischemia in patients with arteriovenous fistula.” Acta Angiol. 2004, 10, 31-37
42. Gabriel M, Pawlaczyk K.: „Zespół podkradania tętnicy kręgowej – pułapki diagnostyczne.” Przewodnik Lekarza 2004, 7(8), 102-107
43. Gabriel M, Pawlaczyk K.: „Diagnostyka dopplerowska w przetokach tętniczo-żylnych – badanie z wyboru” Przewodnik Lekarza 2004, 7(9), 96-101
44. Pawlaczyk K, Gabriel M.: „Tętniaki w badaniu dopplerowskim – tętniak prawdziwy” Przewodnik Lekarza 2005, 8(1), 98-103
45. Gabriel M, Pawlaczyk K.: „Tętniaki w badaniu dopplerowskim - tętniak rozwarstwiający aorty” Przewodnik Lekarza 2005, 8(2), 94-99
46. Krasiński Z, Oszkinis G, Staniszewski R, Lewandowski K, Ramlau R, Krasiński B, Gabriel M, Czyżak M, Majewski W.: „Ocena skuteczności leczenia i wtórnej profilaktyki zakrzepicy zył głębokich heparynami drobnocząsteczkowymi u pacjentów z chorobą nowotworową” Chirurgia Polska 2005, 7, 43-52
47. Pawlaczyk K. Gabriel M, Krasiński Z, Wachal K, Waliszewski K, Majewski W.: „Analiza przyczyn rezygnacji chorych z proponowanego leczenia operacyjnego żylaków kończyn dolnych” Przegląd Flebologiczny 2005, 13, 193-6
48. Krasiński Z, Staniszewski R, Gabriel M, Krasińska B.: „Zakrzepowe zapalenie żył powierzchownych – wskazówki praktyczne i zasady postępowania” Przegląd Ginekologiczno-Położniczy 2005, 5, 239-45
49. Juszkat R, Gabriel M, Nowak V, Pawlaczyk K, Pukacki F, Oszkinis G, Majewski W.: „Ultrasonograficzna i angiograficzna ocena krążenia obocznego w obustronnym zespole podkradania” [Ultrasound and angiographic assessment of collateral circulation in bilateral steal syndrome] Acta Angiol. 2005, 11, 212-21
50. Pawlaczyk K, Gabriel M, Krasiński Z.: „Kompresjoterapia w zapobieganiu i w leczeniu zakrzepicy żylnej kończyn dolnych” Przegląd Ginekologiczno-Położniczy 2006;6: 41-46
51. Juszkat R, Pukacki F, Zieliński M, Oszkinis G, Gabriel M, Kubicka A, Mickiewicz A, Bręborowicz P, Majewski W.: „Ultrasonograficzna ocena zakrzepowych powikłań po wewnątrznaczyniowycm wszczepieniu elektrod stymulatora serca” [Ultrasound evaluation of vascular thrombotic complications following endovascular implantation of cardiac pacemaker electrodes] Acta Angiol. 2006; 12: 69-79
52. Golon-Englert M, Krasiński Z, Szpurek D, Gabriel M, Muszyński R, Oszkinis G, Sajdak S.: „Zakrzepica żyły biodrowej i udowej w przebiegu ciąży – opis przypadku i przegląd literatury” [Venous thrombosis of Iliad and femoral tein during pregnancy – case report and review of literature] Przegląd Ginekologiczno-Położniczy 2006, 6, 177-83
53. Gabriel M, Wachal K, Dzieciuchowicz Ł, Pawlaczyk K, Krasiński Z, Oszkinis G.: „The Influence of Cryopreservation on Changes in Diameter and Compliance of Allografts in an Animal Experimental Model” Eur J Vasc Endovasc Surg 2006, 32, 169-75
54. Gabriel M, Oszkinis G, Stanisić M, Pawlaczyk K, Krasiński Z, Dzieciuchowicz Ł, Juszkat R, Zieliński M.: „Miejscowe zabiegi chirurgiczne w leczeniu zakażonych protez naczyniowych – analiza 64 przypadków” [Prosthetic graft infection treated by local surgery – comparative analysis of 64 consecutive casus] Acta Angiologica 2006, 12, 167-179
55. Gabriel M, Pawlaczyk K, Krasiński Z, Pukacki F, Brzeziński J, Zieliński M, Noman DM, Nowak M, Majewski W.: “Zastosowanie przezskórnego ostrzykiwania trombiną w leczeniu jatrogennych tętniaków rzekomych tętnic udowych” [Application of the percutaneous thrombin injection in treatment of iatrogenic femoral pseudoaneurysms] Pol Arch Med Wewn. 2006, 66, 1155-1161
56. Gabriel M, Pawlaczyk K.: „Przewlekła niewydolność żylna u kobiet” Medycyna po dyplomie 2006 (wyd. spec.), 1-5
57. Gabriel M, Juszkat R, Pukacki F, Waliszewski K.: “Combined endovascular intervention and percutaneous thrombin injection in the treatment of iatrogenic pseudoaneurysm” Minerva Chir. 2007, 62, 205-109
58. Gabriel M, Pawlaczyk K, Krasiński Z, Waliszewski K, Majewski W.: „Location of femoral artery puncture site and the risk of postcatheterization pseudoaneurysm formation” Int J Cardiol. 2007, 120, 167-171
59. Pawlaczyk K, Gabriel M, Nowak M, Krasiński Z, Juszkat R, Stanisić M, Jawień A, Oszkinis G.: „Ocena skuteczności różnych postaci terapii uciskowej w leczeniu jatrogennych tętniaków rzekomych tętnicy udowej” [The value of different form of compression therapy in the treatment of iatrogenic femoral pseudoaneurysms] Acta Angiol. 2007, 13, 75-84
60. Oszkinis G, Snoch M, Pukacki F, Gabriel M, Zieliński M, Nowak M, Motowidło K, Sobczyński P, Nowicka M.: „Przydatność rekombinowanego czynnika krzepnięcia VIIa w leczeniu masywnego krwawienia u chorych chirurgicznych“ [Clinical application of recombinant coagulation factor VIIa in the treatment of massive bleeding surgical patients] Chir. Pol. 2007, 9, 34-42
61. Gabriel M, Pawlaczyk K, Noman DM, Krasiński Z, Winckiewicz M.: “Leczenie operacyjne jatrogennych tętniaków rzekomych w pachwinach – analiza 131 przypadków” [Operative treatment of groin iatrogenic false aneurysms – analysis of 131 cases]. Nowiny Lekarskie 2007, 76, 14-19
62. Gabriel M, Pawlaczyk K, Noman DM.: „Diagnostyka dopplerowska powikłan po zabiegach endowaskularnych – tetniaki rzekome” [Doppler diagnostics of endovascular procedure complications – false aneurysms] Przewodnik Lekarza 2007, (9), 60-65
63. Oszkinis G, Winckiewicz M, Pukacki F, Krasiński Z, Gabriel M, Nowak P, Brzeziński J, Juszkat R, Snoch M, Majewski W.: “Rola zakażenia wirusowego w etiologii tętniaka aorty brzusznej” [The role of virus infection in abdominal aortic aneurysm aetiology] Acta Angiol. 2007, 13, 104-113
64. Gabriel M, Dzieciuchowicz Ł, Jawień A, Oszkinis G, Pawlaczyk K, Pukacki F, Krasiński Z.: „Przydatność oceny stężenia bilirubiny w płynie otaczającym protezę jako objaw przetoki protezowo-jelitowej” [The presence of bilirubin in the perigraft fluid collections as an indicator of graft-enteric fistula] Acta Angiol. 2007, 13, 156-165
65. Oszkinis G, Brzeziński JJ, Pukacki F, Gabriel M, Winckiewicz M, Kamiński J, Figiel J.: “Leczenie rewaskularyzacyjne kończyn dolnych u chorych z zespołem małopłytkowości poheparynowej” [Lower limb revascularization In patients with heparin-induced trombocytopenia] Acta Angiol. 2007, 13, 171-179
66. Pawlaczyk K, Gabriel M, Szajkowski R.: „Diagnostyka dopplerowska powikłań po zabiegach endowaskularnych – jatrogenne przetoki tętniczo-żylne” [Doppler diagnostics of endovascular procedure complications – iatrogenic arteriovenous fistule] Przewodnik Lekarza 2007, (10), 74-79
67. Korcz A, Mikołajczyk-Stecyna J, Pawlaczyk K, Gabriel M, Oszkinis G, Witucka-Wall H, Waliszewski K, Słomski R.: „Profile ekspresji genów w tętniaku aorty brzusznej i w niedrożności aortalno-biodrowej, oceniane techniką macierzy cDNA Atlas” [Gene expression profiles in abdominal aortic aneurysm or aortoiliac occlusive disease assessed by cDNA Atlas arrays] Chirurgia Polska 2007, 9, 149-161
68. Pawlaczyk K, Gabriel M, Juszkat R, Krasiński Z, Waliszewski K, Frankiewicz M, Oszkinis G.: “Ultrasound assessment of the morphology of iatrogenic pseudoaneurysms as a prognostic factor in compression therapy” Pol J Radiol. 2008, 73, 16-21
69. Juszkat R, Pukacki F, Gabriel M, Oszkinis G, Staniszewski R, Zarzecka A, Majewski W.: “Endowaskularne leczenie przewlekłego niedokrwienia jelit” [Endovascular treatment of chronic mesenteric ischaemia] Chirurgia Polska 2007, 9, 121-129
70. Oszkinis G, Pukacki F, Juszkat R, Weigele JB, Gabriel M, Krasiński Z, Zieliński M, Krejza J.: „Restenosis after carotid endarterectomy: incidence and endovascular management“ Intervent. Neuroradiol. 2007,13, 345-352
71. Stanisić M, Gabriel M, Pawlaczyk K, Snoch M, Stefaniak K.: „Wpływ intensywnej terapii przeciwobrzękowej na przywrócenie zdolności do pracy u chorych z zaawansowanymi postaciami obrzęków limfatycznych” [Intensiva edema treatment restores ability to work In patients with advanced form of lymphedema] Orzecznictwo Lek. 2007, 4, 85-92
72. Juszkat R, Pukacki F, Żabicki B, Oszkinis G, Gabriel M, Kulesza J, Staniszewski R, Majewski W.: “Wyniki przezskórnej angioplastyki odcinka udowo-podkolanowego w zmianach miażdżycowych typu A według klasyfikacji TASC” [Results of percutaneous transluminal angioplasty in patients with TASC A femoropopliteal lesions] Chirurgia Polska 2007, 9, 193-201
73. Pawlaczyk K, Gabriel M, Juszkat R, Szajkowski R, Krasiński Z, Majewski W.: “Strukturalna i czynnościowa ocena jatrogennych przetok tętniczo-żylnych w pachwinach” [Functional and structural evaluation of iatrogenic arteriovenous fistulas in groins] Chirurgia Polska 2007, 9, 202-211
74. Dzieciuchowicz L, Majewski W, Słowiński M, Krasiński Z, Jawien AA, Bieda K, Oszkinis G, Gabriel M, Zapalski S. „Improved outcome after rupture of abdominal aortic aneurysm over an 18-year period. Ann Vasc Surg. 2008; 22: 25-9
75. Zieliński M, Pukacki F, Oszkinis G, Gabriel M, Waliszewski K, Majewski W.: „Zastosowanie miejscowej terapii podciśnieniowej (MTP) jako metody wspomagającej leczenie owrzodzeń żylnych przeszczepami skóry pośredniej grubości” [The usefulness of topical nagative pressure as a supporting metod for the surgical treatment of venous ulcers with the use of middle-split thickness skin graft] Pol Przegl Chir. 2008, 80, 222-34
76. Gabriel M, Sawlewicz P, Kruger A, Pawlaczyk K, Stanisić M, Majewski W.: „Kompleksowa terapia przeciwobrzękowa w leczeniu zaawansowanych postaci pierwotnego obrzęku limfatycznego kończyn dolnych” Wiadomości Lekarskie 2008, 61, 4-12
77. Krasiński Z, Dzieciuchowicz Ł, Kotwicka M, Gabriel M, Szczęśniak-Chmielecka A.: „Sex hormone receptors in varicose veins of women with premenstrual syndrome” Phlebologie 2008, 37, 68-72
78. Oszkinis G, Kamiński J, Gabriel M, Pukacki F, Brzeziński J, Snoch M, Zieliński M, Stanisic M, Kuźnar-Kamińska B, Majewski W.: „Wartość oznaczania cytokin prozapalnych oraz zmian ilościowych białka ostrej fazy u chorych z tętniakiem aorty brzusznej” [Value of proinflammatory cytokines determination and acute phase protein quantity alterations among patients with abdominal aortic aneurysm] Chirurgia Polska 2007, 9, 223–230
79. Gabriel M, Góźdź T, Zielonka D, Pawlaczyk K.: „Rozwarstwienie tętnic kręgowych jako rzadka przyczyna niedokrwienia ośrodkowego układu nerwowego” [Vertebral arterie dissection as a rare causa of central nervous system ischemia] Przegląd Lekarski 2008, 65, 157-159
80. Pawlaczyk K, Stanisić M, Krasiński Z, Oszkinis G, Zieliński M, Gabriel M. „Powikłania miejscowe kompleksowej terapii przeciwobrzękowej w leczeniu zaawansowanych postaci obrzeku limfatycznego kończyn dolnych” [Local complications of combined edema reducing therapy In advanced lower limb lymphatic edema treatment] Leczenie Ran 2008, 5, 81-88
81. Korcz A., Mikołajczyk-Stecyna J, Gabriel M, Zowczak-Drabarczyk M, Pawlaczyk K, Kalafirov M, Oszkinis G, Słomski R.: „Angiotensin-Converting Enzyme (ACE, I/D) gene polymorphism and susceptibility to abdominal aortic aneurysm or aortoiliac occlusive disease” J Surg Res. 2009, 153, 76–82
82. Juszkat R, Babicki B, Chęciński P, Gabriel M, Nawal M.: „Endovascular treatment of arteriovenous malformation” Aesth Plast Surg 2009, 33, 639–642
83. Gabriel M, Pawlaczyk K, Stanisic M.: „Kompleksowa terapia przeciwobrzekowa w leczeniu zaawansowanych postaci pierwotnego obrzeku limfatycznego kończyn dolnych” Family Medicine &Promary Care Review 2009, 11, 306-311
84. Stanisic M, Winckiewicz M, Juszkat R, Gabriel M, Jawień A, Staniszewski R.: “Endovascular treatment of intramural hematoma of internal carotid artery after blunt trauma of neck inflicted with the seatbelt” VASA 2009, 38, 267-71
85. Małaczyński, Gabriel M.: „Ocena wczesnych i odległych wyników leczenia miejscowego streprokinazą ostrej zakrzepicy tętnic kończyn dolnych“ [Evaluation of the successfulness of local streptokinase treatment in acute arterial thrombosis of the lower extremities]
W: Wybrane zagadnienia z chirurgii 1999, s. 256-259
86. Pawlaczyk K, Zieliński P, Krasiński Z, Chęciński P, Waliszewski K, Gabriel M.: „Dupleksowa ocena sposobu zaopatrzenia ujść odpiszczelowo-udowych i odstrzałkowo-podkolanowych u pacjentów z żylakami nawrotowymi“ [Duplex Doppler assessment of results of saphenofemoral and popliteofemoral junktion ligation in patients with recurrent varicose vein] Acta Angiologica 2010, 16, 114-128
87. Pukacki F, Zieliński M, Oszkinis G, Juszkat R, Gabriel M, Słowiński M, Zapalski S, Majewski W.: „Współczesne wskazania oraz własne wyniki operacyjnego leczenia niedrożności początkowego odcinka lewej tętnicy podobojczykowej“ [Contemporary indications and own results of surgical treatment of occlusions of the initial section of the left subclavian artery] Pol. Prz. Chir. 2010, 82, 475-486
88. Pawlaczyk K, Zieliński P, Waliszewski K, Krasiński Z, Pukacji F, Oszkinis G, Gabriel M. „Udział niewydolnych perforatorów w rozwoju żylaków nawrotowych po operacyjnym leczeniu pierwotnych żylaków kończyn dolnych“ [The role of incompetent perforators in the development of recurrences after surgery for primary lower leg varices] Acta Angiol. 2010, 16, 158-71
89. Krasiński Z, Krasińska B, Pawlaczyk K, Gabriel M. „Zastosowanie farmakoterapii w leczeniu owrzodzeń żylnych goleni“ [The role of pharmacotherapy in the treatment of venous leg ulcers] Acta Angiol. 2010, 16, 145-57
90. Zieliński P, Pawlaczyk K, Krasiński Z, Dzieciuchowicz Ł, Chęciński P, Gabriel M.: „Częstość występowania i czynniki sprzyjające rozwojowi żylaków nawrotowych po leczeniu operacyjnym pierwotnych żylaków kończyn dolnych“ [The occurrence frequency and favorable factors of recurrence varicose veins development after classic surgical treatment of lower limbs primary varicose veins] Przegląd Flebologiczny 2011, 19, 1-7
91. Szczepaniak-Chicheł L, Trojnarska O, Mizia-Stec K, Gabriel M, Grajek S, Gasior Z, Kramer L, Tykarski A. „Augmentation of central arterial pressure in adult patients after coarctation repair” Blood Press Monit. 2011, 16, 22-8
92. Dzieciuchowicz L, Krasinski Z, Motowidlo K, Gabriel M. “The aetiology and influence of age and gender on the development of advanced chronic venous insufficiency in the population of patients of semi-urban county outpatient vascular clinic in Poland” Phlebology. 2011, 26, 56-61
93. Trojnarska O, Szczepaniak-Chicheł L, Mizia-Stec K, Gabriel M, Bartczak A, Grajek S, Gąsior Z, Kramer L, Tykarski A.: “Vascular remodeling in adults after coarctation repair: impact of descending aorta stenosis and ageat surgery” Clin Res Cardiol. 2011, 100, 447-455
94. Gabriel M, Zieliński P, Pawlaczyk K, Krasiński Z, Stanisić M, Dzieciuchowicz Ł.: „Analiza przyczyn rozwoju żylaków nawrotowych po operacyjnym leczeniu żylaków kożczyn dolnych” [The analyze of recurrent varicose veins development after surgical treatment of lower limbs varicose veins] Przegląd Lekarski 2011, 68, 161-6
95. Gabriel M, Pawlaczyk K, Krasiński Z, Dzieciuchowicz Ł.: „Niewydolność żylna u kobiet w wieku pomenopauzalnym” [Venous insufficiency in postmenopausal women] Przegląd menopauzalny 2011, 4, 279-284
96. Trojnarska O, Mizia-Stec K, Gabriel M, Szczepaniak-Chicheł L, Katarzyńska-Szymańska A, Grajek S, Tykarski A, Gąsior A, Kramer L. „Parameters of arterial function and structure in adult patients after coarctation repair“ Heart Vessels 2011, 26, 414-42
97. Dzieciuchowicz L, Krasiński Z, Gabriel M, Espinosa G. “A prospective comparison of four methods of endovenous thermal ablation” Pol Przegl Chir. 2011, 83,597-605
98. Gabriel M, Pawlaczyk K, Szajkowski R, Stefaniak K, Dzieciuchowicz Ł, Krasiński Z. „Zastosowanie dupleksowego mapowania tętnic (DUAM) w przedoperacyjnej diagnostyce pacjentów z miażdżycowym niedokrwieniem kończyn dolnych” [Use of duplex ultrasound arterial mapping (DUAM) in preoperative diagnostics in patients with atherosclerotic ischemia of the lower extremities] Pol Przegl Chir. 2012, 84, 486-89
99. Mizia-Stec K, Trojnarska O, Szczepaniak-Chicheł L, Gabriel M, Bartczak A, Ciepłucha A, Chudek J, Grajek S, Tykarski A, Gąsior Z. „Asymmetric dimethylarginine and vascular indices of atherosclerosis in patients after coarctation of aorta repair” Int J Cardiol. 2012, 158, 364–369
100. Gabriel M, Pawlaczyk K, Oszkinis G, Dzieciuchowicz Ł, Stępak H, Korcz A.: „Ultrasonograficzne badanie przesiewowe w kierunku tętniaka aorty i niedrożności aortalno-biodrowej u mężczyzn z Wielkopolski” [Ultrasound screening of aortic aneurysm and aorto-iliac occlusion detection in males living in Wielkopolska province] Chirurgia Polska 2012, 14, 3-13
101. Korcz A, Zakerska O, Pawlaczyk K, Szypura-Ratajczak D, Molińska-Glura M, Oszkinis G, Słomski R, Gabriel M.: „Analiza polimorfizmu genu metaloproteinazy 13 (–77A>G) w polskiej populacji pacjentów z tętniakami aorty brzusznej i z niedrożnością aortalno-biodrową” [Matrix Metalloproteinase-13 (–77A>G) gene polymorphism is not a susceptibility factor of abdominal aortic aneurysm or aortoiliac occlusive disease in the Polish population] Acta Angiol. 2012, 18, 148–156
102. Gabriel M, Pawlaczyk K, Oszkinis G, Krasiński Z, Figiel J, Korcz A.: „Badanie przesiewowe w kierunku tętniaka aorty brzusznej w populacji mężczyzn” [Screening for abdominal aortic aneurysm in male population] Acta Angiol. 2012, 18, 157-168
103. Stanisić MG, Gabriel M, Pawlaczyk K. “Intensive decongestive treatment restores ability to work in patients with advanced forms of primary and secondary lower extremity lymphoedema” Phlebology 2012, 27, 347—351
104. Gabriel M, Pawlaczyk K. “Leczenie żylaków kończyn dolnych” Medycyna po Dyplomie 2013, 22, 53-61
105. Gabriel M, Pawlaczyk K, Krasiński Z, Dzieciuchowicz Ł. „Miejscowe powikłania po zabiegach wewnątrznaczyniowych – tętniaki rzekome” Kardiologia po Dyplomie 2013, 12, 37-44
106. Hawro P, Gabriel M, Madycki G, Kuczmik W, Urbanek T. „Zalecenia dotyczące wykonywania ultrasonograficznego badania dopplerowskiego żył kończyn dolnych Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej i Polskiego Towarzystwa Flebologicznego” Acta Angiologica 2013, 19, 99-117
107. Hawro P, Gabriel M, Madycki G, Kuczmik W, Urbanek T. „Zalecenia dotyczące wykonywania ultrasonograficznego badania dopplerowskiego żył kończyn dolnych Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej i Polskiego Towarzystwa Flebologicznego” Chirurgia Polska 2013, 15, 1-18
108. Mikołajczyk-Stecyna J, Korcz A, Gabriel M, Pawlaczyk K, Oszkinis G, Słomski R. „Risk factors in abdominal aortic aneurysm and in Polish population aortoiliac acclusive disease and differences between tchem” Scientific Reports 2013, 3, 3528 (DOI: 10.1038)
109. Madycki G, Gabriel M, Hawro P, Pawlaczyk K, Kuczmik W, Urbanek T. „Zalecenia dotyczące wykonywania badań USG dupleks doppler tętnic szyjnych i kręgowych Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej” Kardiologia Polska 2014; 72: 288-309
110. Pawlaczyk-Gabriel K, Gabriel M, Pobojewski L, Krasiński Z, Stanisić M, Gabriel Z, Olejniczak-Nowakowska M, Wachal K, Urbanek T. „Thromboembolic complications in patients using pharmacological antithrombotic prophylaxis and operated on for arterial occlusive disease in the aorto-iliac segment” Phlebological Review 2014, 22, 50-57
111. Gabriel M, Urbanek T, Madycki G, Hawro P, Pawlaczyk K, Kuczmik W. „Zalecenia dotyczące wykonywania badań USG dupleks dopler tętnic kończyn Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej” [Duplex Doppler ultrasound examination of extremities arteries: guidelines of the Polish Society for Vascular Surgery] Kard. Pol. 2014, 72, 662-679
112. Pawlaczyk-Gabriel K, Gabriel M, Krasiński Z, Dzieciuchowicz Ł, Stanisić M, Gabriel Z, Olejniczak-Nowakowska M, Urbanek T. „Influence of low and moderate grade leg ischaemia on the skin microcirculation parameters in peripheral arterial occlusive disease patients” Acta Angiol. 2014, 20, 133-140
113. Mikołajczyk-Stecyna J, Korcz A, Gabriel M, Pawlaczyk K, Oszkinis G, Słomski R. „Gene polymorphism -418 G/C of tissue inhibitor of metalloproteinases 2 is associated with abdominal aortic aneurysm” J Vasc Surg. 2015, 61, 1114-1119
114. Urbanek T, Dorobisz A, Gabriel M, Hendiger W, Jawień A, Kucharzewski M, Madycki G, Rybak Z, Staszkiewicz W, Zubilewicz T, Ziaja K. “Assessment of public awareness in the field of epidemiology, prevention and treatment of chronic venous diseases in Poland” Phlebological Review 2015, 23, 45–53
115. Pawlaczyk K, Gabriel M, Urbanek T, Dzieciuchowicz Ł, Krasiński Z, Gabriel Z, Olejniczak-Nowakowska M, Stanisić M. Effects of intermittent pneumatic compression on reduction of postoperative lower extremity edema and normalization of foot microcirculation flow in patients undergoing arterial revascularization” Med Sci Monit. 2015, 21, 3986-92
116. Pawlaczyk K, Gabriel M, Dzieciuchowicz L, Stanisić M, Begier-Krasinska B, Gabriel Z, Olejniczak-Nowakowska M, Urbanek T. “Post-operative venous thromboembolism in patients operated on for aorto-iliac obstruction and abdominal aortic aneurysm, and the application of pharmacological thromboprophylaxis” Eur J Vasc Endovasc Surg. 2016, 51, 121-126
117. Gabriel M, Tomczak J, Snoch-Ziółkiewicz M, Dzieciuchowicz Ł, Strauss E, Oszkinis G. „Comparison of Superb Micro-Vascular Ultrasound Imaging (SMI) and Contrast-Enhanced Ultrasound (CEUS) for detection of Endoleaks After Endovascular Aneurysm Repair (EVAR)“ Am J Case Rep. 2016, 17, 43-46
118. Stefaniak K, Staniscić M, Gabriel M, Oszkinis G. “Diagnostic imaging methods applied in long-term surveillance after EVAR. Will computed tomography angiography by replaced by other methods?” Adv Interv Cardiol. 2016, 12, 6-12
119. Dzieciuchowicz Ł, Krzyżański R, Kruszyna Ł, Krasinski Z, Gabriel M, Oszkinis G. “Prevalence of non-thrombotic iliac vein lesions in patients with unilateral primary varicose veins” Eur J Vasc Endovasc Surg. 2016, 51, 429-33
120. Krasiński Z, Krasińska B, Dzieciuchowicz Ł, Urbanek T, Gabriel M. “Heparins in cancer-associated venous thrombosis” Pol Arch Med Wew. 2016, 126, 419-29
121. Wachal K, Koczewski P, Gabriel M, Kociemba W. „Isolated internal carotid artery dissection in a long-distance runner“ Wideochir. Tech. Małoinwaz. 2016, 11, 304-308
122. Pawlaczyk K, Gabriel M, Urbanek T, Dzieciuchowicz Ł, Begier-Krasińska B, Stanisić M, Wachal K, Zieliński M. „Changes in flow-mediated dilatation in patients with femoropopliteal occlusion receiving conservative and invasive treatment“ Kard. Pol. 2016, 74, 772-78
123. Trojnarska O, Szczepaniak-Chicheł L, Gabriel M, Bartczak-Rutkowska A, Rupa-Matysek J, Tykarski A, Grajek S. „Arterial stiffness and arterial function in adult cyanotic patients with congenital heart disease“ J. Cardiol. 2017, 70, 62-67
124. Zieliński M, Banasiewicz T, Krasiński Z, Jawień A, Gabriel M. „Efektywność wysokochłonnych opatrunków lipidokoloidowych zawierających włókna poliakrylanu i jony srebra w fazie zapalnej gojenia ran przewlekłych“ [Efficacy of highly absorbent, polyacrylate fibre and silver-containing lipidocolloid dressings in the inflammatory stage of chronic wound healing process] Leczenie Ran 2017, 14, 89-96
125. Pawlaczyk K, Gabriel M, Strzelecka-Węklar DA, Krasiński Z, Stanisic M, Gabriel Z, Dzieciuchowicz Ł, Adamski Z. „The usefulness of Duplex Doppler ultrasound in the angiological and dermatological diagnosis of patients with blue toe syndrome“ Post. Derm. Alerg. 2017, 34, 478-84

WięcejMniej

Opinie pacjentów

Sortuj wg
5/5
Zaufanie do kompetencji
5,0
Tłumaczenie choroby i leczenia
5,0
Poświęcony czas
5,0
Kompleksowość podejścia
5,0
Uprzejmość
5,0
Godny polecenia
5,0

To najbardziej sympatyczny i fachowy lekarz do jakiego trafiłem. Tylko dzięki jego zaangażowaniu udało się uratować moja nogę. Byłem długo leczony na rwę kulszową. Pan Profesor po dogłębnym badaniu doplerem rozpoznał niedrożność żył. Sprawnie wykonał przeszczep i mogę chodzić na własnych nogach. Polecam gorąco.

To najbardziej sympatyczny i fachowy lekarz do jakiego trafiłem. Tylko dzięki jego zaangażowaniu udało się uratować moja nogę. Byłem długo leczony na rwę kulszową. Pan Profesor po dogłębnym badaniu doplerem rozpoznał niedrożność żył. Sprawnie wykonał przeszczep i mogę chodzić na własnych nogach.
Polecam gorąco.

5/5
Zaufanie do kompetencji
5,0
Tłumaczenie choroby i leczenia
5,0
Poświęcony czas
5,0
Kompleksowość podejścia
5,0
Uprzejmość
5,0
Godny polecenia
5,0

bardzo polecam lekarz dobry fachowiec ale oprócz choroby widzi człowieka bardzo dobry kontakt z pacjentem szczegółowe wyjaśnienia co do schorzeń i zalecenia co do dalszego leczenia mówi prostym językiem zrozumiałym dla pacjenta uważam że poświęca pacjentowi tyle czasu co jest niezbędne po wizycie u profesora wyszłam bardzo zadowolona

bardzo polecam lekarz dobry fachowiec ale oprócz choroby widzi człowieka bardzo dobry kontakt z pacjentem szczegółowe wyjaśnienia co do schorzeń i zalecenia co do dalszego leczenia mówi prostym językiem zrozumiałym dla pacjenta uważam że poświęca pacjentowi tyle czasu co jest niezbędne po wizycie u profesora wyszłam bardzo zadowolona

4,7/5
Zaufanie do kompetencji
5,0
Tłumaczenie choroby i leczenia
5,0
Poświęcony czas
4,0
Kompleksowość podejścia
4,0
Uprzejmość
5,0
Godny polecenia
5,0

Ja mogę polecić Pana Profesora. Trafiłam do niego z zakrzepicą. I mogę stwierdzić, że jest miły (nie "cukierkowy"), kompetentny, "na luzie". Cierpliwie odpowiadał na wszystkie pytania. Wcześniej byłam u innego chirurga na NFZ i z wizyty nic nie wyniosłam-żadny informacji, nieuprzejmość. Dlatego udałam się prywatnie do Pana Profesora pomimo opinii na jego tutaj się znajdujących. Jeśli kiedyś będę jeszcze potrzebowała konsultacji i badania to na pewno do niego wrócę i będę go polecać. Przede wszystkim ze względu na kompetencje, których z pewnością mu nie brakuje.

Ja mogę polecić Pana Profesora. Trafiłam do niego z zakrzepicą. I mogę stwierdzić, że jest miły (nie "cukierkowy"), kompetentny, "na luzie". Cierpliwie odpowiadał na wszystkie pytania. Wcześniej byłam u innego chirurga na NFZ i z wizyty nic nie wyniosłam-żadny informacji, nieuprzejmość. Dlatego udałam się prywatnie do Pana Profesora pomimo opinii na jego tutaj się znajdujących. Jeśli kiedyś będę jeszcze potrzebowała konsultacji i badania to na pewno do niego wrócę i będę go polecać. Przede wszystkim ze względu na kompetencje, których z pewnością mu nie brakuje.

5/5
Zaufanie do kompetencji
5,0
Tłumaczenie choroby i leczenia
5,0
Poświęcony czas
5,0
Kompleksowość podejścia
5,0
Uprzejmość
5,0
Godny polecenia
5,0

Dzięki specjalistycznemu badaniu Doppler - usg kończyn dolnych (zakrzepica) jego odpowiedniej interpretacji uratował mi życie.

Dzięki specjalistycznemu badaniu Doppler - usg kończyn dolnych (zakrzepica) jego odpowiedniej interpretacji uratował mi życie.

5/5
Zaufanie do kompetencji
5,0
Tłumaczenie choroby i leczenia
5,0
Poświęcony czas
5,0
Kompleksowość podejścia
5,0
Uprzejmość
5,0
Godny polecenia
5,0

Pan profesor w pełni kompetentny, miły, odpowiadający na pytania. Nie próbuje zbywac pacjenta i widac że zależy mu na pacjencie a nie tylko na pieniądzach. W 100% polecam!

Pan profesor w pełni kompetentny, miły, odpowiadający na pytania. Nie próbuje zbywac pacjenta i widac że zależy mu na pacjencie a nie tylko na pieniądzach. W 100% polecam!

1/5
Zaufanie do kompetencji
1,0
Tłumaczenie choroby i leczenia
1,0
Poświęcony czas
1,0
Kompleksowość podejścia
1,0
Uprzejmość
1,0
Godny polecenia
1,0

Moja babcia była z wizytą u tego Pana. Zapłaciła 220 zł łącznie (badanie + konsultacja) i została przyjęta na stojąco. Pan doktor zbywał jej pytania, a na wyniki badania musiała czekać na korytarzu. Nie pomógł jej w niczym, odsyłając ją do neurologa. Na jej pytanie, czy na pewno do neurologa odpowiedział, że może wysłać ją jeszcze do laryngologa, skoro nie słyszy. Wybitnie, doprawdy.

Moja babcia była z wizytą u tego Pana. Zapłaciła 220 zł łącznie (badanie + konsultacja) i została przyjęta na stojąco. Pan doktor zbywał jej pytania, a na wyniki badania musiała czekać na korytarzu. Nie pomógł jej w niczym, odsyłając ją do neurologa. Na jej pytanie, czy na pewno do neurologa odpowiedział, że może wysłać ją jeszcze do laryngologa, skoro nie słyszy. Wybitnie, doprawdy.

3,8/5
Zaufanie do kompetencji
4,0
Tłumaczenie choroby i leczenia
5,0
Poświęcony czas
3,0
Kompleksowość podejścia
4,0
Uprzejmość
4,0
Godny polecenia
3,0

dlaczego ten lekarz z tak wieloletnią praktyką nie ma w necie żadnej opinii????????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

dlaczego ten lekarz z tak wieloletnią praktyką nie ma w necie żadnej opinii????????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Dodaj opinię

Oceń 6 elementów wizyty i wyraź swoją opinię na temat lekarza.
Przeczytaj poradnik dodawania opinii.

  • Zaufanie do kompetencji
  • Poświęcony czas
  • Godny polecenia
  • Tłumaczenie choroby i leczenia
  • Kompleksowość podejścia
  • Uprzejmość

Copyright ©2019 RankingLekarzy.pl

Strefa lekarza Zaloguj się Zarejestruj się
display statdisplay statlastseen stat