dr n. med. Rafał Pabiańczykdr n. med. Rafał Pabiańczyk - zdjęcie profilowezdjęcie #1zdjęcie #2zdjęcie #3zdjęcie #4zdjęcie #5zdjęcie #6zdjęcie #7zdjęcie #8

dr n. med. Rafał Pabiańczyk

Chirurg plastyczny, Medycyna estetyczna

Liczba opinii: 39
Średnia ocen:4,6/5
Opinie:39
Zaufanie do kompetencji
4,6
Tłumaczenie choroby i leczenia
4,6
Poświęcony czas
4,5
Kompleksowość podejścia
4,6
Uprzejmość
4,6
Godny polecenia
4,6
Dodaj opinię

O mnie

Dr n. med. Rafał Pabiańczyk - jest absolwentem wydziału lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Po ukończeniu stażu podyplomowego ...

Dr n. med. Rafał Pabiańczyk - jest absolwentem wydziału lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Po ukończeniu stażu podyplomowego od 2006 roku nieustannie zajmuje się chirurgią plastyczną pracując w Oddziale Chirurgii Plastycznej i Leczenia Oparzeń Szpitala Specjalistycznego im. L. Rydygiera w Krakowie oraz prowadzi własną praktyką lekarską. Również jako nauczyciel akademicki na wydziale lekarskim UJCM, obronił doktorat opierając swoje badania na mikrochirurgicznych modelach doświadczalnych. Członek Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej. Aktualnie jest w trakcie specjalizacji z zakresu chirurgii plastycznej. Jest autorem i współautorem 12 publikacji naukowych i 16 wystąpień w krajowych i zagranicznych sympozjach naukowych (USA, Niemcy, Austria, Szwecja). Ciągle podnosi swoje kwalifikacje zawodowe prowadząc prace naukowo badawcze w Katedrze Fizjologii UJCM oraz uczestniczy w szkoleniach zawodowych i zjazdach naukowy.

Publikacje (autor i współautor)

1. Rany oparzeniowe zakażone Pseudomonasaeruginosa – ocena występowania pozytywnych hodowli w zależności od zastosowania swoistej szczepionki. Kazimierz Cieślik, Rafał Pabiańczyk, Artur Pasternak.
Leczenie Ran 2008, 1.

2. Skuteczność profilaktycznych szczepień przeciwko Pseudomonasaeruginosa u chorych ciężko oparzonych na podstawie własnych obserwacji. Kazimierz Cieślik, Rafał Pabiańczyk, Tomasz Tuleja.
Zakażenia 2008, 6.

3. Wpływ szczepionki Pseudovac na częstość występowania wstrząsu wywołanego pałeczką ropy błękitnej w materiale własnym. Kazimierz Cieślik, Rafał Pabiańczyk, Tomasz Tuleja.
The Journal of orthopaedics trauma surgery and related research 2010, 3.

4. Cyclooxygenase-2 (COX-2) is the key event in pathophysiology of Barrett’s esophageus. Lesson from experimental from animal model and human subjects. JolantaMajka, Kazimierz Rembiasz, Marcin Migaczewski, Andrzej Budzyński, AgataPtak - Belowska, Rafał Pabiańczyk, Krzysztof Urbańczyk, AnetaZub-Pokrowiecka, MaciejMatłok, Tomasz Brzozowski.
Journal of Physiology and pharmacology 2010, 4.

5. Funkcjonalne znaczenie wzajemnej interakcji aktywności cyklooksygenazy-2, nabłonkowego czynnika wzrostu (EGF) i jego receptora w patogenezie przewlekłego zapalenia przełyku w świetle badań klinicznych i doświadczalnych. Jolanta Majka, Aleksandra Szlachcic, Rafał Pabiańczyk, Tomasz Brzozowski, Stanisław J. Konturek, Wiesław W. Pawlik.
Gastroenterologia Polska 2009, 1.

6. Rola otyłości i leptyny w patogenezie przełyku Barretta i raka gruczołowego przełyku. Jolanta Majka, Aleksandra Szlachcic, Rafał Pabiańczyk, Tomasz Brzozowski, Stanisław J. Konturek, Wiesław W. Pawlik.
Gastroenterologia Polska 2009, 5.

7. Zakażenie pałeczką ropy błękitnej ran oparzeniowych – znaczenie i miejsce szczepienia w profilaktyce wstrząsu septycznego. Kazimierz Cieślik, Rafał Pabiańczyk, Tomasz Tuleja.
Zakażenia 2009, 2.

8. Podstawowe pojęcia i zagadnienia dotyczące oparzeń. Julian Zygmunt Kilar, Kazimierz Cieślik, Anna Chrapusta, Rafał Pabiańczyk, Piotr Wróbel.
Refleksoterapia 2010, 3.

9. Naturalny rozwój przełyku Barrett’a (BE) i raka gruczołowego przełyku (EAC) w doświadczalnych modelach choroby refluksoweju przełyku. Rafał Pabiańczyk, Tomasz Brzozowski, Jolanta Majka.
Przegląd Gastroenterologiczny 2011, 3.

10. Metody leczenie raka podstawno komórkowego skóry. Rafał Pabiańczyk, Kazimierz Cieślik, Tomasz Tuleja.
Chirurgia Polska 2011, 1.

11. Zindywidualizowany charakter rany i choroby oparzeniowej. Rafał Pabiańczyk, Julian Zygmunt Kilar, Kazimierz Cieślik, Anna Chrapusta, Piotr Wróbel.
Refleksoterapia 2011.

12. Oddziaływanie psycho-fizjoterapeutyczne u chorych oparzonych. Julian Zygmunt Kilar, Rafał Pabiańczyk, Kazimierz Cieślik, Anna Chrapusta, Piotr Wróbel, Michał Kilar.
Refleksoterapia 2011.

WYKAZ WYSTĄPIEŃ ZJAZDOWYCH - AUTOR I WSPÓŁAUTOR

• XIV sympozjum Polskiego Towarzystwa Leczenia Oparzeń 5 – 7 czerwca 2008r. Poznań.

1. Kazuistyka rozległego oparzenia z uwzględnieniem wpływu
leczenia interdyscyplinarnego na odległy wynik leczenia wraz z analizą kosztów.
R. Pabiańczyk, K. Cieślik, K. Michalska, Oddział Leczenia Oparzeń i Chirurgii
Plastycznej WSS im. L. Rydygiera w Krakowie.

2. Skuteczność profilaktycznych szczepień przeciwko pałeczce ropy błękitnej u
chorych ciężko oparzonych na podstawie własnych obserwacji. R. Pabiańczyk, K. Cieślik,
Oddział Leczenia Oparzeń i Chirurgii Plastycznej WSS im. L. Rydygiera w Krakowie.• Drugie Wschodnioeuropejskie Forum Oparzeniowe. 17-18 kwietnia 2009r. Siemianowice Śląskie.

1. Wpływ profilaktyki szczepionką Pseudovac na występowanie wstrząsu
septycznego spowodowanego pałeczką ropy błękitnej u chorych oparzonych. R. Pabiańczyk, K. Cieślik, Oddział Leczenia Oparzeń i Chirurgii Plastycznej WSS im. L. Rydygiera w
Krakowie.• 17th International Symposium „Molecular and physiological aspects of regulatory processes of the organizm” Cracow, June 5 – 6 2008.

1. Selective cyclooxygenase (COX)-2 inhibitors and agonist of peroxisome proliferator-activated receptor gamma (PPARγ) in the mechanism of chronic esophagitis induced by gastroduodenal reflux in rats. Jolanta Majka, Aleksandra Szlachcic, Rafał Poabiańczyk, Zbigniew Śliwowski, Tomasz Brzozowski, Stanisław J.Konturek, Wiesław W. Pawlik. Departament of PhysilogyJagiellonianUnivesity Medical College, Cracow, Poland.• 24th Congress of The Physiological Socjety. September 11 – 13, 2008 Lublin, Poland.

1. Experimental chronic esophagitis induced by gastroduodenal reflux in rats. Effect of cyclooxygenase (COX) inhibitors and agonists of peroxisome proliferator-activated receptor gamma (PPARγ). J. Majka, R.Pabiańczyk, A. Szlachcic, A. Targosz, A. Ptak-Belowska, R. Pajdo, J. Stachura, T. Brzozowski, S. J. Konturek, W.W. Pawlik. Departament of Physilogy and Pathomrphology, JagiellonianUnivesity Medical College, Cracow, Poland.• GI Endoscopy – Standards & Innovations September 18 – 19, 2008 Congress Center Mainz

1. Treatment with selective cyclooxygenase (COC)-2 inhibitors and agonist of peroxisome proliferator- activated receptor gamma (PPARγ) counteracts the physilogical and morphological impairment during the course of chronic esophagitis in rats. J. Majka, R. Pabiańczyk, A. Szlachcic, T. Brzozowski, A. Targosz, S. Kwiecień, R. Pajdo, J. Stachura, S. J. Konturek, W.W. Pawlik. Departament of Physilogy and Department of Pathomrphology, JagiellonianUnivesity Medical College, Cracow, Poland.
• 16th United Europen Gastroenterology Week Vienna, Austria, 18 – 22 October 2008.

1. Therapeutic potential of selective cyclooxygenase (COX)-2 inhibitors and agonist of peroxisome proliferator-activated receptor gamma (PPARγ) in the pathogenesis of chronic esophagitis induced by gastroduodenal reflux in rats. J. Majka, T. Brzozowski, R. Pabiańczyk, A. Szlachcic, A. Targosz, S. Kwiecień, R. Pajdo, J. Stachura, S. J. Konturek, W.W. Pawlik. Departament of Physilogy, Pathomrphology, JagiellonianUnivesity Medical College, Cracow, Poland.


• 18th International Symposium “Molecular and Physiological Aspects of Regulatory Processes of the Organism. Kraków, September 17-18, 2009.

1. Does the selective blocade of cyclooxygenase (COX)-2 affects oesophageal inflammation in the rat model of Barret’s esophagus. Majka J., Szlachcic A., Pabiańczyk R., Ptak-Belowska A., Brzozowski T., Bielański W., Konturek S.J., Pawlik W.W.


• Digestive Disease Week May 30 – June 4, 2009, Mc Cornick Place Chicago, Ilinois.

1. Effect of Selective and Non-Selective Cyclooxygenase (COX)-1 and COX-2 Inhibitors and Nitric Oxide Releasing Aspirin (No-ASA) On the Chronic Esophagitis in the Rat Model of Barrett's Esophagus. J. Majka, T. Brzozowski, A. Szlachcic, R. Pabiańczyk, K. Urbańczyk, R. Tomaszewska, S. J. Konturem, W.W. Pawlik.• 19th International Symposium” Molecular and Physiological Aspects of Regulatory Processes of the Organism”, Kraków, June 11-12, 2010.

1. Experimental Barrett’s esophagus and cyclooxygenase inhibition. Majka J., Szlachcic J., Pabiańczyk R., Ptak-Belowska A., Strzałka M., Szczyrk U., Brzozowski T.

2. Melatonin and its precursor, L-tryptophan exert beneficial effect on esophageal mucosa in rat model of reflux esophagitis via activation of NO/NOS system and activation of sensory nerves. Pawlik M., Mazurkiewicz-Janik M., Targosz A., Brzozowska I., Kwiecień S., Pajdo R., Pabiańczyk R., Brzozowski T.• Konferencja Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran 14 - 15 październik 2011r. Wisła.

1. Ciężkie urazy ręki i kończyny górnej jako przykład ran szczególnie trudnych. Anna Chrapusta, Rafał Pabiańczyk, Kazimierz Cieślik.• The 112th Annual Meeting of the AGA Institute, Digestive Disease Week, May 7-10, 2011, Chicago, USA.

1. Beneficial effect of exogenous and endogenous melatonin in the experimental model of Barrett's
esophagus in rats. Majka J., Pabiańczyk R., Drozdowicz D., Strzałka M., Konturek P., Brzozowski T.,
Konturek S.
• 25th Congress of the Polish Physiological Society, September 15-17, 2011, Olsztyn, Poland.

1. Is melatonin effective in the healing of experimental esophagitis in animal model of Barrett’s
esophagus? Majka J., Pabiańczyk R., Szlachcic A., Ptak-Belowska A., Drozdowicz D., Strzałka M., Szczyrk U., Krzysiek-Mączka G., Brzozowski T.• 19th United European Gastroenetrology Week (UEGW), October 22-26, 2011, Stockholm, Sweden.

1. Esophagoprotective activity of melatonin derived from L-tryptophan in the experimental rat model of Barrett’s esophagus. Majka J., Pabiańczyk R., Szlachcic A., Ptak-Belowska A., Pajdo R., Szczyrk U., Śliwowski Z., Brzozowski T.


• 20th International Symposium ”Molecular and Physiological Aspects of Regulatory Processes of the Organism”, June 09-10, 2011, Cracow, Poland.


1. Melatonin exerts beneficial esophagoprotective effect in chronic gastroesophageal reflux leading to experimental Barrett’s esophagus. Majka J., Pabiańczyk R., Szlachcic A., Ptak-Belowska A., Strzałka M., Szczyrk U., Śliwowski Z., Brzozowski TZnajomość języków obcych: angielski

Wykonywane zabiegi:

Pełny zakres chirurgii plastycznej i chirurgii estetycznej

Drobne zabiegi plastyczne:
• Usunięcie łagodnej lub złośliwej zmiany skórnej lub podskórnej poza twarzą
• Usunięcie łagodnej lub złośliwej zmiany skórnej lub podskórnej na twarzy
• Usunięcie nowotworu skóry twarzy o „trudnej lokalizacji”
• Przeszczep skóry w zależności od powierzchni przeszczepu
• Przeszczep własnej tkanki tłuszczowej
• Usunięcie przerośniętej blizny
• Uwolnienie przykurczającej blizny Z-plastyka
• Chirurgiczne usunięcie tatuażu
• Implantacja ekspandera

Zabiegi uszu:
• Plastyka korekcyjna odstających uszu
• Plastyka korekcyjna jednego ucha
• Modelowanie kształtu ucha
• Rekonstrukcja rozerwanego płatka ucha
• Usunięcie nowotworu ucha
• Usunięcie keloidu ucha
• Usunięcie wyrośli przedusznych
• Korekcja guzka małżowiny (Darwina)

Zabiegi powiek górnych i dolnych:
• Plastyka korekcyjna powiek górnych
• Plastyka korekcyjna powiek dolnych
• Plastyka przezspojówkowa powiek dolnych
• Korekcja powieki z wrastającymi rzęsami (entropion)
• Korekcja wywiniętej powieki (ectropion)
• Przeszczep utraconych brwi

Zabiegi nosa:
• Usunięcie zmiany skórnej nosa
• Korekcja części chrzęstnej nosa
• Korekcja części chrzęstnej przegrody nosowej
• Całkowita korekcja nosa
• Rekonstrtukcja nosa

Zabiegi twarzy:
• Pełny lifting twarzy
• Soft lifting kwasem hialuronowym
• Modelowanie owalu twarzy kwasem hialuronowym
• Lifting czoła
• Lifting części środkowej twarzy (podokostnowy)
• Lifting szyi
• Przeszczepianie włosów
• Redukcja brody
• Powiększanie brody
• Redukcja chrząstki tarczowatej krtani
• Usuniecie torebki Bichata (wyszczuplenie twarzy)
• Implanty twarzowe
Implanty twarzowe z kwasu hialuronowego
Sculptra

Zabiegi usta:
• Powiększanie usta kwasem hialuronowym
• Podniesienie wargi górnej (bull horn lip lift, zabieg Hinderera)
• Chirurgiczne poszerzenie czerwieni wargowej
• Chirurgiczna redukcja czerwieni wargowej
• Powiększenie ust własną tkanką tłuszczową
• Powiększenie ust implantem silikonowym
• Plastyka korekcyjna wędzidełka języka
• Korekcja wargi podwójnej
• Modelowanie łuku Cupidyna czerwieni wargowej

Chirurgia piersi:
• Powiększanie z implantem piersiowym
• Powiekszanie piersi własnym tłuszczem I etap
• Redukcja piersi
• Liposukcja piersi
• Redukcja jednej piersi
• Podwieszenie piersi
• Podwieszenie jednej piersi
• Zmniejszenie otoczki sutkowej
• Rekonstrukcja brodawki sutkowej
• Uwypuklenie zapadniętych brodawek sutkowych
• Korekcja brodawek otoczek sutkowych
• Usunięcie guzka piersi
• Rekonstrukcja piersi płatem LD
• Rekonstrukcja piersi płatem TRAM I etap (odroczenie)
• Rekonstrukcja piersi płatem TRAM II etap (przesuniecie)
• Rekonstrukcja ekspanderoprotezą
• Ginekomastia
• Ginekomastia tłuszczowa (pseudoginekomastia)

Chirurgia ręki:
• Odmładzanie grzbietowej powierzchni rąk – przeszczep tkanki tłuszczowej
• Uwolnienie przykurczu Dupuytrena
• Operacja zespołu cieśni nadgarstka
• Małoinwazyjne klinowe usunięcie części wrastającego paznokcia
• Usunięcie dodatkowego palca
• Rozdzielenie palcozrostu
• Pogłebienie przestrzeni międzypalcowej
• Usunięcie ganglionu
• Operacja „palca trzaskającego”
• Przeszczep nerwów
• Przeszczep ścięgien
• Proteza Huntera


Liposukcja:
• Podbródek
• Ramiona
• Brzuch
• Pośladki
• Biodra
• Uda
• Okolica krętażowa
• Plecy
• Kolana


Modelowanie sylwetki:
• Plastyka ramion
• Plastyka powłok brzusznych
• Mini abdominoplastyka
• Modelowanie ud i bioder
• Liposukcja łydek
• Implanty łydek
• Implanty piersiowe męskie np.korekcja w zespole Polanda

Ginekologia estetyczna:
• Plastyka warg sromowych mniejszych
• Plastyka warg sromowych większych
• Rekonstrukcja błony dziewiczej
• Przecięcie błony dziewiczej
• Zwężenie pochwy (zabiegi regeneracyjne)
• Powiększenie punktu G
• Powiększanie warg sromowych większych kwasem hialuronowym

Zabiegi męskich narządów płciowych:
• Podwiązanie nasieniowodów
• Obrzezanie
• Stulejka
• Wszczepienie protezy jądra
• Biopsja jąder
• Plastyka wędzidełka napletka
• Plastyka korekcyjna worka mosznowego (lifting)


Drobne zabiegi estetyczne

Kwas hialuronowy:
• Wypełnianie zmarszczek okolicy oczu
• Wypełnianie fałdów nosowo – wargowych
• Modelowanie policzków
• Powiększanie ust kwasem hialuronowym
• Powiększanie ust własną tkanką tłuszczową
• Korekta owalu twarzy

Regeneris:
• Zabiegi w obrebie twarzy i ciała (blizny pooperacyjne/pooparzeniowe)

Botox:
• Czoło
• Kurze łapki
• Lwie zmarszczki
• Okolica ust
• Leczenie nadpotliwości rąk
• Leczenie nadpotliwości stóp
• Leczenie nadpotliwości dołów pachowych
• Bez zabiegowy lifting brwi

Redukcja miejscowego otłuszczenia, Aqualix:
• Podbródek
• Policzki
• Biodra
• Pogłębianie tali
• Uda
• Brzuch
• Kolana
• Inne okolice ciała

Macrolane:
• Modelowanie łydek
• Modelowanie męskiej klatki piersiowej
• Modelowanie pośladków
• Na życzenie pacjentki powiększanie piersi (aktualnie brak wskazań)

Nici liftingujące:
• W zależności od okolicy ciała


Inne zabiegi:
• Leczenie alkoholizmu - wszycie Esperalu, Disulfiramu
• Usunięcie endometriozy w bliźnie po cięciu cesarskim
• Operacja kręczu szyi
• Skleroterapia, miniflebectomia, usunięcie żylaków podudzi
• Leczenie keloidu, przerośniętej blizny – iniekcje sterydu
• Klinowe usuniecie części wrastającego paznokcia palucha stopy
• Leczenie chirurgiczne przewlekłych ran, odleżyn
• Usunięcie cysty włosowej okolicy lędźwiowo - krzyżowej
• Chirurgiczne opracowanie ropnia, zastrzału, czyraka
• Szycie rany twarzy
• Szycie rany tułowia, kończyn
• Szycie ścięgna
• Opracowanie chirurgiczne drobnych oparzeń
• Pobranie wycinka do badania histopatologicznego

WięcejMniej

Opinie pacjentów  

Sortuj wg
5/5
Zaufanie do kompetencji
5,0
Tłumaczenie choroby i leczenia
5,0
Poświęcony czas
5,0
Kompleksowość podejścia
5,0
Uprzejmość
5,0
Godny polecenia
5,0

Nie bez powodu dr Pabiańczyk uchodzi za mistrza od biustów. Jest wspaniałym specjalistą, rzetelnie i cierpliwie tłumaczy przebieg zabiegu, możliwe powikłania i nie nakłania do zabiegu. Operacja przebiegła pomyślnie, nie miałam żadnych komplikacji. Przed wypisem do domu zostałam dokładnie poinstruowana co mi wolno a czego nie. Przez cały okres rekonwalescencji mogłam dzwonić jak miałam jakieś wątpliwości albo objawy niepokojące. Biust wygląda naturalnie, implanty anatomiczne efekt jest subtelny i o to mi chodziło. Serdecznie polecam

Nie bez powodu dr Pabiańczyk uchodzi za mistrza od biustów. Jest wspaniałym specjalistą, rzetelnie i cierpliwie tłumaczy przebieg zabiegu, możliwe powikłania i nie nakłania do zabiegu. Operacja przebiegła pomyślnie, nie miałam żadnych komplikacji. Przed wypisem do domu zostałam dokładnie poinstruowana co mi wolno a czego nie. Przez cały okres rekonwalescencji mogłam dzwonić jak miałam jakieś wątpliwości albo objawy niepokojące. Biust wygląda naturalnie, implanty anatomiczne efekt jest subtelny i o to mi chodziło. Serdecznie polecam

4,8/5
Zaufanie do kompetencji
5,0
Tłumaczenie choroby i leczenia
5,0
Poświęcony czas
4,0
Kompleksowość podejścia
5,0
Uprzejmość
5,0
Godny polecenia
5,0

Chirurg rzeczowy, konkretny, dokładnie omawia plan całego zabiegu i chętnie odpowiada na wszystkie pytania. Idąc na zabieg liftingu podbródka wiedziałam o nim wszystko. Jeżeli chodzi o umiejętności dr Pabiańczyka to już teraz mogę powiedzieć że to ma talent. Zabieg obył się sprawnie, po zabiegu parę siniaków i lekki obrzęk, nic wielkiego. Warto było. Jestem bardzo zadowolona i kiedy jeszcze zechcę coś poprawić, z pewnością zgłoszę się właśnie do tego niego

Chirurg rzeczowy, konkretny, dokładnie omawia plan całego zabiegu i chętnie odpowiada na wszystkie pytania. Idąc na zabieg liftingu podbródka wiedziałam o nim wszystko. Jeżeli chodzi o umiejętności dr Pabiańczyka to już teraz mogę powiedzieć że to ma talent. Zabieg obył się sprawnie, po zabiegu parę siniaków i lekki obrzęk, nic wielkiego. Warto było. Jestem bardzo zadowolona i kiedy jeszcze zechcę coś poprawić, z pewnością zgłoszę się właśnie do tego niego

4,7/5
Zaufanie do kompetencji
5,0
Tłumaczenie choroby i leczenia
5,0
Poświęcony czas
5,0
Kompleksowość podejścia
4,0
Uprzejmość
4,0
Godny polecenia
5,0

Mam za sobą zabieg powiększenia biustu, blizny wygoiły się idealnie, nie miałam żadnych komplikacji. Biust wygląda naturalnie i ma idealny kształt. Lekarz jest rzetelny, konkretny dokładnie wszystko tłumaczy. No i co z tego że nie jest przemiły??? Przynajmniej nie obiecuje rzeczy, które są niemożliwe. W moim przypadku dokładnie wiedziałam na co się przygotować i jakich efektów mogę oczekiwać. Serdecznie polecam!

Mam za sobą zabieg powiększenia biustu, blizny wygoiły się idealnie, nie miałam żadnych komplikacji. Biust wygląda naturalnie i ma idealny kształt. Lekarz jest rzetelny, konkretny dokładnie wszystko tłumaczy. No i co z tego że nie jest przemiły??? Przynajmniej nie obiecuje rzeczy, które są niemożliwe. W moim przypadku dokładnie wiedziałam na co się przygotować i jakich efektów mogę oczekiwać. Serdecznie polecam!

5/5
Zaufanie do kompetencji
5,0
Tłumaczenie choroby i leczenia
5,0
Poświęcony czas
5,0
Kompleksowość podejścia
5,0
Uprzejmość
5,0
Godny polecenia
5,0

Moje piersi to zasługa wyłącznie tego doktora. Gdyby nie on byłyby nie tylko nierówne, ale i niewielkie. Dzięki niemu pozbyłam się swoich kompleksów!

Moje piersi to zasługa wyłącznie tego doktora. Gdyby nie on byłyby nie tylko nierówne, ale i niewielkie. Dzięki niemu pozbyłam się swoich kompleksów!

5/5
Zaufanie do kompetencji
5,0
Tłumaczenie choroby i leczenia
5,0
Poświęcony czas
5,0
Kompleksowość podejścia
5,0
Uprzejmość
5,0
Godny polecenia
5,0

Jestem osobą drobnej postury więc niestety efektem ubocznym tego są naturalnie małe piersi, które nie dodawały mi poczucia kobiecości. Powiększające biustonosze nie dawały mi satysfakcji, miałam kompleksy i czułam się źle. Doktor Pabiańczyk bardzo mi pomógł. Okazał się ciepłym i wyrozumiałym człowiekiem. Powiedział jakie rozwiązania mogę zastosować, jakie są możliwe komplikacje po zabiegu i jakich efektów mogę się spodziewać. Ostatecznie wybrałam zabieg powiększania piersi bezinwazyjnie. Efekt nie jest na stałe, ale za kilka lat znów go powtórzę. Czuję się świetnie i wszystkim polecam, żeby walczyli ze swoimi kompleksami. Pan doktor ...

Jestem osobą drobnej postury więc niestety efektem ubocznym tego są naturalnie małe piersi, które nie dodawały mi poczucia kobiecości. Powiększające biustonosze nie dawały mi satysfakcji, miałam kompleksy i czułam się źle. Doktor Pabiańczyk bardzo mi pomógł. Okazał się ciepłym i wyrozumiałym człowiekiem. Powiedział jakie rozwiązania mogę zastosować, jakie są możliwe komplikacje po zabiegu i jakich efektów mogę się spodziewać. Ostatecznie wybrałam zabieg powiększania piersi bezinwazyjnie. Efekt nie jest na stałe, ale za kilka lat znów go powtórzę. Czuję się świetnie i wszystkim polecam, żeby walczyli ze swoimi kompleksami. Pan doktor na pewno Wam pomoże.

WięcejMniej
5/5
Zaufanie do kompetencji
5,0
Tłumaczenie choroby i leczenia
5,0
Poświęcony czas
5,0
Kompleksowość podejścia
5,0
Uprzejmość
5,0
Godny polecenia
5,0

Skorzystałem z możliwości odbycia u doktora konsultacji online. Moim problemem były opadnięte powieki, które sprawiały wrażenie jakbym ciągle był zmęczona i niewyspany. Dodatkowo przez ten defekt czułem się kilka lat starszy. Umówiliśmy się na konsultację w gabinecie i ustaliliśmy, że przeprowadzimy korektę powiek górnych. Zabieg był bezinwazyjny i odbył się w znieczuleniu miejscowym. Usunięto mi nadmiar tkanki tłuszczowej i efekt opuchniętej powieki w końcu zniknął.

Skorzystałem z możliwości odbycia u doktora konsultacji online. Moim problemem były opadnięte powieki, które sprawiały wrażenie jakbym ciągle był zmęczona i niewyspany. Dodatkowo przez ten defekt czułem się kilka lat starszy. Umówiliśmy się na konsultację w gabinecie i ustaliliśmy, że przeprowadzimy korektę powiek górnych. Zabieg był bezinwazyjny i odbył się w znieczuleniu miejscowym. Usunięto mi nadmiar tkanki tłuszczowej i efekt opuchniętej powieki w końcu zniknął.

4,8/5
Zaufanie do kompetencji
5,0
Tłumaczenie choroby i leczenia
5,0
Poświęcony czas
4,0
Kompleksowość podejścia
5,0
Uprzejmość
5,0
Godny polecenia
5,0

Jestem 3 miesiące po zabiegu powiększania piersi i plastyki brzucha. Wykonywałam 2 zabiegi na raz pop 2 ciązy z brzuchem straszne problemy bez skuteczne cwiczenia rozstepy nie do ruszenia. Po konsultacji od razu się zdecydowałam na zabieg dr Pabiańczyk przemiły człowiek kompetentny i bardzo konkretny. Aktualnie jestem MEGA SZCZESLIWA ze dzecydowałam sie na zabieg. Piersi duże D brzuch płaski, mięśnie się podkreślają. Potrzeba jeszcze pewnie kilku miesiecy na blizny. Jestem ogromnie wdzięczna Panu doktorowi za poprawienie mojej urody i przywrócenie wiary w siebie!!!! Wszystkim moge szczerze polecić na prawde warto!!!

Jestem 3 miesiące po zabiegu powiększania piersi i plastyki brzucha. Wykonywałam 2 zabiegi na raz pop 2 ciązy z brzuchem straszne problemy bez skuteczne cwiczenia rozstepy nie do ruszenia. Po konsultacji od razu się zdecydowałam na zabieg dr Pabiańczyk przemiły człowiek kompetentny i bardzo konkretny. Aktualnie jestem MEGA SZCZESLIWA ze dzecydowałam sie na zabieg. Piersi duże D brzuch płaski, mięśnie się podkreślają. Potrzeba jeszcze pewnie kilku miesiecy na blizny. Jestem ogromnie wdzięczna Panu doktorowi za poprawienie mojej urody i przywrócenie wiary w siebie!!!! Wszystkim moge szczerze polecić na prawde warto!!!

4,7/5
Zaufanie do kompetencji
5,0
Tłumaczenie choroby i leczenia
4,0
Poświęcony czas
4,0
Kompleksowość podejścia
5,0
Uprzejmość
5,0
Godny polecenia
5,0

trzy miesiące temu poddałam się powiększaniu piersi u dr Pabiańczyka. Został mi polecony przez koleżankę. Doktor wzorcowo przygotował mnie do zabiegu, wszystko dokładnie wyjaśnił, poprzymierzał, itd. Zostałam przyjęta do szpitala wcześnie rano. Miłe pielęgniarki, które nie oceniały mojej decyzji były na wagę złota:) Anestezjolog super. Po przebudzeniu odczuwałam dużą bolesność, która utrzymywała się jeszcze 3 dni więc dłużej zostałam w szpitalu. Cały czas dr był ze mną w kontakcie, uspakajał i dodawał otuchy. Po zagojeniu okazało się że blizny/cięcia są bardzo niewielkie. Z rozmiaru A mam duże C i pięknie ...

trzy miesiące temu poddałam się powiększaniu piersi u dr Pabiańczyka. Został mi polecony przez koleżankę. Doktor wzorcowo przygotował mnie do zabiegu, wszystko dokładnie wyjaśnił, poprzymierzał, itd. Zostałam przyjęta do szpitala wcześnie rano. Miłe pielęgniarki, które nie oceniały mojej decyzji były na wagę złota:) Anestezjolog super. Po przebudzeniu odczuwałam dużą bolesność, która utrzymywała się jeszcze 3 dni więc dłużej zostałam w szpitalu. Cały czas dr był ze mną w kontakcie, uspakajał i dodawał otuchy. Po zagojeniu okazało się że blizny/cięcia są bardzo niewielkie. Z rozmiaru A mam duże C i pięknie wyprofilowane. Piersi są jeszcze nie do końca miękkie ale idealne. Świetny specjalista i godny polecenia.

WięcejMniej
1/5
Zaufanie do kompetencji
1,0
Tłumaczenie choroby i leczenia
1,0
Poświęcony czas
1,0
Kompleksowość podejścia
1,0
Uprzejmość
1,0
Godny polecenia
1,0

Lekarz zupełnie nieprzygotowany zawodowo!!! w dodatku zachowywał się jakby wszystkie rozumy pozjadał. brakuje mu ludzkiego podejscia. za kazdym razem jak patrzę na efekt zabiegu przeklinam tego rzeznika. uciekajcie jak najdalej! Czytam wpisy kobiet które robiły u niego piersi aż mam ciarki. Widząc to co mi zrobił nawet za dopłatą bym się nie poddała u niego już zadnej operacji.Gdzie mogę wstawić zdjecia po zabiegu?

Lekarz zupełnie nieprzygotowany zawodowo!!! w dodatku zachowywał się jakby wszystkie rozumy pozjadał. brakuje mu ludzkiego podejscia. za kazdym razem jak patrzę na efekt zabiegu przeklinam tego rzeznika. uciekajcie jak najdalej! Czytam wpisy kobiet które robiły u niego piersi aż mam ciarki. Widząc to co mi zrobił nawet za dopłatą bym się nie poddała u niego już zadnej operacji.Gdzie mogę wstawić zdjecia po zabiegu?

5/5
Zaufanie do kompetencji
5,0
Tłumaczenie choroby i leczenia
5,0
Poświęcony czas
5,0
Kompleksowość podejścia
5,0
Uprzejmość
5,0
Godny polecenia
5,0

Miałam miliony obaw przed zabiegiem powiększania piersi. Niby to tak medialnie świetnie wygląda ale strach że znieczulenie, ból i że nie będę mogła pogodzić się z efektem. Dr Pabiańczyk świetnie mnie przygotował psychicznie. Podpowiedział rozmiar implantów, kształt, ułożenie - i miał rację! Zabieg przebieg świetnie. Potem cholernie bolała mnie klatka piersiowa ale to facet który nie udaje gwiazdy tylko jest ludzki. Właśnie to miało dla mnie kolosalne znaczenie, że ktoś się mną dobrze zaopiekuje pomimo fanaberii, którą jest powiększanie sobie biustu. Kolejna rzecz to wyjątkowy luz tego lekarza. Bez nadęcia, ...

Miałam miliony obaw przed zabiegiem powiększania piersi. Niby to tak medialnie świetnie wygląda ale strach że znieczulenie, ból i że nie będę mogła pogodzić się z efektem. Dr Pabiańczyk świetnie mnie przygotował psychicznie. Podpowiedział rozmiar implantów, kształt, ułożenie - i miał rację! Zabieg przebieg świetnie. Potem cholernie bolała mnie klatka piersiowa ale to facet który nie udaje gwiazdy tylko jest ludzki. Właśnie to miało dla mnie kolosalne znaczenie, że ktoś się mną dobrze zaopiekuje pomimo fanaberii, którą jest powiększanie sobie biustu. Kolejna rzecz to wyjątkowy luz tego lekarza. Bez nadęcia, bez postrzegania siebie niczym Boga. Bardzo dobra współpraca i świetny rezultat. Mogę to teraz napisac potomnym bo minęło pół roku i wszystko jest znakomicie! Blizny nawet nie widać...a u moich koleżanek widywałam nawet "drabinki".!

WięcejMniej
Dodaj opinię

Oceń 6 elementów wizyty i wyraź swoją opinię na temat lekarza.
Przeczytaj poradnik dodawania opinii.

  • Zaufanie do kompetencji
  • Poświęcony czas
  • Godny polecenia
  • Tłumaczenie choroby i leczenia
  • Kompleksowość podejścia
  • Uprzejmość
Strefa lekarza Zaloguj się Zarejestruj się
display statdisplay statlastseen stat