dr n. med. Rafał Pabiańczykdr n. med. Rafał Pabiańczyk - zdjęcie profilowezdjęcie #1zdjęcie #2zdjęcie #3zdjęcie #4zdjęcie #5zdjęcie #6zdjęcie #7zdjęcie #8

dr n. med. Rafał Pabiańczyk

Chirurg plastyczny, Medycyna estetyczna

Liczba opinii: 39
Średnia ocen:4,6/5
Opinie:39
Zaufanie do kompetencji
4,6
Tłumaczenie choroby i leczenia
4,6
Poświęcony czas
4,5
Kompleksowość podejścia
4,6
Uprzejmość
4,6
Godny polecenia
4,6
Dodaj opinię

O mnie

Dr n. med. Rafał Pabiańczyk - jest absolwentem wydziału lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Po ukończeniu stażu podyplomowego ...

Dr n. med. Rafał Pabiańczyk - jest absolwentem wydziału lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Po ukończeniu stażu podyplomowego od 2006 roku nieustannie zajmuje się chirurgią plastyczną pracując w Oddziale Chirurgii Plastycznej i Leczenia Oparzeń Szpitala Specjalistycznego im. L. Rydygiera w Krakowie oraz prowadzi własną praktyką lekarską. Również jako nauczyciel akademicki na wydziale lekarskim UJCM, obronił doktorat opierając swoje badania na mikrochirurgicznych modelach doświadczalnych. Członek Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej. Aktualnie jest w trakcie specjalizacji z zakresu chirurgii plastycznej. Jest autorem i współautorem 12 publikacji naukowych i 16 wystąpień w krajowych i zagranicznych sympozjach naukowych (USA, Niemcy, Austria, Szwecja). Ciągle podnosi swoje kwalifikacje zawodowe prowadząc prace naukowo badawcze w Katedrze Fizjologii UJCM oraz uczestniczy w szkoleniach zawodowych i zjazdach naukowy.

Publikacje (autor i współautor)

1. Rany oparzeniowe zakażone Pseudomonasaeruginosa – ocena występowania pozytywnych hodowli w zależności od zastosowania swoistej szczepionki. Kazimierz Cieślik, Rafał Pabiańczyk, Artur Pasternak.
Leczenie Ran 2008, 1.

2. Skuteczność profilaktycznych szczepień przeciwko Pseudomonasaeruginosa u chorych ciężko oparzonych na podstawie własnych obserwacji. Kazimierz Cieślik, Rafał Pabiańczyk, Tomasz Tuleja.
Zakażenia 2008, 6.

3. Wpływ szczepionki Pseudovac na częstość występowania wstrząsu wywołanego pałeczką ropy błękitnej w materiale własnym. Kazimierz Cieślik, Rafał Pabiańczyk, Tomasz Tuleja.
The Journal of orthopaedics trauma surgery and related research 2010, 3.

4. Cyclooxygenase-2 (COX-2) is the key event in pathophysiology of Barrett’s esophageus. Lesson from experimental from animal model and human subjects. JolantaMajka, Kazimierz Rembiasz, Marcin Migaczewski, Andrzej Budzyński, AgataPtak - Belowska, Rafał Pabiańczyk, Krzysztof Urbańczyk, AnetaZub-Pokrowiecka, MaciejMatłok, Tomasz Brzozowski.
Journal of Physiology and pharmacology 2010, 4.

5. Funkcjonalne znaczenie wzajemnej interakcji aktywności cyklooksygenazy-2, nabłonkowego czynnika wzrostu (EGF) i jego receptora w patogenezie przewlekłego zapalenia przełyku w świetle badań klinicznych i doświadczalnych. Jolanta Majka, Aleksandra Szlachcic, Rafał Pabiańczyk, Tomasz Brzozowski, Stanisław J. Konturek, Wiesław W. Pawlik.
Gastroenterologia Polska 2009, 1.

6. Rola otyłości i leptyny w patogenezie przełyku Barretta i raka gruczołowego przełyku. Jolanta Majka, Aleksandra Szlachcic, Rafał Pabiańczyk, Tomasz Brzozowski, Stanisław J. Konturek, Wiesław W. Pawlik.
Gastroenterologia Polska 2009, 5.

7. Zakażenie pałeczką ropy błękitnej ran oparzeniowych – znaczenie i miejsce szczepienia w profilaktyce wstrząsu septycznego. Kazimierz Cieślik, Rafał Pabiańczyk, Tomasz Tuleja.
Zakażenia 2009, 2.

8. Podstawowe pojęcia i zagadnienia dotyczące oparzeń. Julian Zygmunt Kilar, Kazimierz Cieślik, Anna Chrapusta, Rafał Pabiańczyk, Piotr Wróbel.
Refleksoterapia 2010, 3.

9. Naturalny rozwój przełyku Barrett’a (BE) i raka gruczołowego przełyku (EAC) w doświadczalnych modelach choroby refluksoweju przełyku. Rafał Pabiańczyk, Tomasz Brzozowski, Jolanta Majka.
Przegląd Gastroenterologiczny 2011, 3.

10. Metody leczenie raka podstawno komórkowego skóry. Rafał Pabiańczyk, Kazimierz Cieślik, Tomasz Tuleja.
Chirurgia Polska 2011, 1.

11. Zindywidualizowany charakter rany i choroby oparzeniowej. Rafał Pabiańczyk, Julian Zygmunt Kilar, Kazimierz Cieślik, Anna Chrapusta, Piotr Wróbel.
Refleksoterapia 2011.

12. Oddziaływanie psycho-fizjoterapeutyczne u chorych oparzonych. Julian Zygmunt Kilar, Rafał Pabiańczyk, Kazimierz Cieślik, Anna Chrapusta, Piotr Wróbel, Michał Kilar.
Refleksoterapia 2011.

WYKAZ WYSTĄPIEŃ ZJAZDOWYCH - AUTOR I WSPÓŁAUTOR

• XIV sympozjum Polskiego Towarzystwa Leczenia Oparzeń 5 – 7 czerwca 2008r. Poznań.

1. Kazuistyka rozległego oparzenia z uwzględnieniem wpływu
leczenia interdyscyplinarnego na odległy wynik leczenia wraz z analizą kosztów.
R. Pabiańczyk, K. Cieślik, K. Michalska, Oddział Leczenia Oparzeń i Chirurgii
Plastycznej WSS im. L. Rydygiera w Krakowie.

2. Skuteczność profilaktycznych szczepień przeciwko pałeczce ropy błękitnej u
chorych ciężko oparzonych na podstawie własnych obserwacji. R. Pabiańczyk, K. Cieślik,
Oddział Leczenia Oparzeń i Chirurgii Plastycznej WSS im. L. Rydygiera w Krakowie.• Drugie Wschodnioeuropejskie Forum Oparzeniowe. 17-18 kwietnia 2009r. Siemianowice Śląskie.

1. Wpływ profilaktyki szczepionką Pseudovac na występowanie wstrząsu
septycznego spowodowanego pałeczką ropy błękitnej u chorych oparzonych. R. Pabiańczyk, K. Cieślik, Oddział Leczenia Oparzeń i Chirurgii Plastycznej WSS im. L. Rydygiera w
Krakowie.• 17th International Symposium „Molecular and physiological aspects of regulatory processes of the organizm” Cracow, June 5 – 6 2008.

1. Selective cyclooxygenase (COX)-2 inhibitors and agonist of peroxisome proliferator-activated receptor gamma (PPARγ) in the mechanism of chronic esophagitis induced by gastroduodenal reflux in rats. Jolanta Majka, Aleksandra Szlachcic, Rafał Poabiańczyk, Zbigniew Śliwowski, Tomasz Brzozowski, Stanisław J.Konturek, Wiesław W. Pawlik. Departament of PhysilogyJagiellonianUnivesity Medical College, Cracow, Poland.• 24th Congress of The Physiological Socjety. September 11 – 13, 2008 Lublin, Poland.

1. Experimental chronic esophagitis induced by gastroduodenal reflux in rats. Effect of cyclooxygenase (COX) inhibitors and agonists of peroxisome proliferator-activated receptor gamma (PPARγ). J. Majka, R.Pabiańczyk, A. Szlachcic, A. Targosz, A. Ptak-Belowska, R. Pajdo, J. Stachura, T. Brzozowski, S. J. Konturek, W.W. Pawlik. Departament of Physilogy and Pathomrphology, JagiellonianUnivesity Medical College, Cracow, Poland.• GI Endoscopy – Standards & Innovations September 18 – 19, 2008 Congress Center Mainz

1. Treatment with selective cyclooxygenase (COC)-2 inhibitors and agonist of peroxisome proliferator- activated receptor gamma (PPARγ) counteracts the physilogical and morphological impairment during the course of chronic esophagitis in rats. J. Majka, R. Pabiańczyk, A. Szlachcic, T. Brzozowski, A. Targosz, S. Kwiecień, R. Pajdo, J. Stachura, S. J. Konturek, W.W. Pawlik. Departament of Physilogy and Department of Pathomrphology, JagiellonianUnivesity Medical College, Cracow, Poland.
• 16th United Europen Gastroenterology Week Vienna, Austria, 18 – 22 October 2008.

1. Therapeutic potential of selective cyclooxygenase (COX)-2 inhibitors and agonist of peroxisome proliferator-activated receptor gamma (PPARγ) in the pathogenesis of chronic esophagitis induced by gastroduodenal reflux in rats. J. Majka, T. Brzozowski, R. Pabiańczyk, A. Szlachcic, A. Targosz, S. Kwiecień, R. Pajdo, J. Stachura, S. J. Konturek, W.W. Pawlik. Departament of Physilogy, Pathomrphology, JagiellonianUnivesity Medical College, Cracow, Poland.


• 18th International Symposium “Molecular and Physiological Aspects of Regulatory Processes of the Organism. Kraków, September 17-18, 2009.

1. Does the selective blocade of cyclooxygenase (COX)-2 affects oesophageal inflammation in the rat model of Barret’s esophagus. Majka J., Szlachcic A., Pabiańczyk R., Ptak-Belowska A., Brzozowski T., Bielański W., Konturek S.J., Pawlik W.W.


• Digestive Disease Week May 30 – June 4, 2009, Mc Cornick Place Chicago, Ilinois.

1. Effect of Selective and Non-Selective Cyclooxygenase (COX)-1 and COX-2 Inhibitors and Nitric Oxide Releasing Aspirin (No-ASA) On the Chronic Esophagitis in the Rat Model of Barrett's Esophagus. J. Majka, T. Brzozowski, A. Szlachcic, R. Pabiańczyk, K. Urbańczyk, R. Tomaszewska, S. J. Konturem, W.W. Pawlik.• 19th International Symposium” Molecular and Physiological Aspects of Regulatory Processes of the Organism”, Kraków, June 11-12, 2010.

1. Experimental Barrett’s esophagus and cyclooxygenase inhibition. Majka J., Szlachcic J., Pabiańczyk R., Ptak-Belowska A., Strzałka M., Szczyrk U., Brzozowski T.

2. Melatonin and its precursor, L-tryptophan exert beneficial effect on esophageal mucosa in rat model of reflux esophagitis via activation of NO/NOS system and activation of sensory nerves. Pawlik M., Mazurkiewicz-Janik M., Targosz A., Brzozowska I., Kwiecień S., Pajdo R., Pabiańczyk R., Brzozowski T.• Konferencja Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran 14 - 15 październik 2011r. Wisła.

1. Ciężkie urazy ręki i kończyny górnej jako przykład ran szczególnie trudnych. Anna Chrapusta, Rafał Pabiańczyk, Kazimierz Cieślik.• The 112th Annual Meeting of the AGA Institute, Digestive Disease Week, May 7-10, 2011, Chicago, USA.

1. Beneficial effect of exogenous and endogenous melatonin in the experimental model of Barrett's
esophagus in rats. Majka J., Pabiańczyk R., Drozdowicz D., Strzałka M., Konturek P., Brzozowski T.,
Konturek S.
• 25th Congress of the Polish Physiological Society, September 15-17, 2011, Olsztyn, Poland.

1. Is melatonin effective in the healing of experimental esophagitis in animal model of Barrett’s
esophagus? Majka J., Pabiańczyk R., Szlachcic A., Ptak-Belowska A., Drozdowicz D., Strzałka M., Szczyrk U., Krzysiek-Mączka G., Brzozowski T.• 19th United European Gastroenetrology Week (UEGW), October 22-26, 2011, Stockholm, Sweden.

1. Esophagoprotective activity of melatonin derived from L-tryptophan in the experimental rat model of Barrett’s esophagus. Majka J., Pabiańczyk R., Szlachcic A., Ptak-Belowska A., Pajdo R., Szczyrk U., Śliwowski Z., Brzozowski T.


• 20th International Symposium ”Molecular and Physiological Aspects of Regulatory Processes of the Organism”, June 09-10, 2011, Cracow, Poland.


1. Melatonin exerts beneficial esophagoprotective effect in chronic gastroesophageal reflux leading to experimental Barrett’s esophagus. Majka J., Pabiańczyk R., Szlachcic A., Ptak-Belowska A., Strzałka M., Szczyrk U., Śliwowski Z., Brzozowski TZnajomość języków obcych: angielski

Wykonywane zabiegi:

Pełny zakres chirurgii plastycznej i chirurgii estetycznej

Drobne zabiegi plastyczne:
• Usunięcie łagodnej lub złośliwej zmiany skórnej lub podskórnej poza twarzą
• Usunięcie łagodnej lub złośliwej zmiany skórnej lub podskórnej na twarzy
• Usunięcie nowotworu skóry twarzy o „trudnej lokalizacji”
• Przeszczep skóry w zależności od powierzchni przeszczepu
• Przeszczep własnej tkanki tłuszczowej
• Usunięcie przerośniętej blizny
• Uwolnienie przykurczającej blizny Z-plastyka
• Chirurgiczne usunięcie tatuażu
• Implantacja ekspandera

Zabiegi uszu:
• Plastyka korekcyjna odstających uszu
• Plastyka korekcyjna jednego ucha
• Modelowanie kształtu ucha
• Rekonstrukcja rozerwanego płatka ucha
• Usunięcie nowotworu ucha
• Usunięcie keloidu ucha
• Usunięcie wyrośli przedusznych
• Korekcja guzka małżowiny (Darwina)

Zabiegi powiek górnych i dolnych:
• Plastyka korekcyjna powiek górnych
• Plastyka korekcyjna powiek dolnych
• Plastyka przezspojówkowa powiek dolnych
• Korekcja powieki z wrastającymi rzęsami (entropion)
• Korekcja wywiniętej powieki (ectropion)
• Przeszczep utraconych brwi

Zabiegi nosa:
• Usunięcie zmiany skórnej nosa
• Korekcja części chrzęstnej nosa
• Korekcja części chrzęstnej przegrody nosowej
• Całkowita korekcja nosa
• Rekonstrtukcja nosa

Zabiegi twarzy:
• Pełny lifting twarzy
• Soft lifting kwasem hialuronowym
• Modelowanie owalu twarzy kwasem hialuronowym
• Lifting czoła
• Lifting części środkowej twarzy (podokostnowy)
• Lifting szyi
• Przeszczepianie włosów
• Redukcja brody
• Powiększanie brody
• Redukcja chrząstki tarczowatej krtani
• Usuniecie torebki Bichata (wyszczuplenie twarzy)
• Implanty twarzowe
Implanty twarzowe z kwasu hialuronowego
Sculptra

Zabiegi usta:
• Powiększanie usta kwasem hialuronowym
• Podniesienie wargi górnej (bull horn lip lift, zabieg Hinderera)
• Chirurgiczne poszerzenie czerwieni wargowej
• Chirurgiczna redukcja czerwieni wargowej
• Powiększenie ust własną tkanką tłuszczową
• Powiększenie ust implantem silikonowym
• Plastyka korekcyjna wędzidełka języka
• Korekcja wargi podwójnej
• Modelowanie łuku Cupidyna czerwieni wargowej

Chirurgia piersi:
• Powiększanie z implantem piersiowym
• Powiekszanie piersi własnym tłuszczem I etap
• Redukcja piersi
• Liposukcja piersi
• Redukcja jednej piersi
• Podwieszenie piersi
• Podwieszenie jednej piersi
• Zmniejszenie otoczki sutkowej
• Rekonstrukcja brodawki sutkowej
• Uwypuklenie zapadniętych brodawek sutkowych
• Korekcja brodawek otoczek sutkowych
• Usunięcie guzka piersi
• Rekonstrukcja piersi płatem LD
• Rekonstrukcja piersi płatem TRAM I etap (odroczenie)
• Rekonstrukcja piersi płatem TRAM II etap (przesuniecie)
• Rekonstrukcja ekspanderoprotezą
• Ginekomastia
• Ginekomastia tłuszczowa (pseudoginekomastia)

Chirurgia ręki:
• Odmładzanie grzbietowej powierzchni rąk – przeszczep tkanki tłuszczowej
• Uwolnienie przykurczu Dupuytrena
• Operacja zespołu cieśni nadgarstka
• Małoinwazyjne klinowe usunięcie części wrastającego paznokcia
• Usunięcie dodatkowego palca
• Rozdzielenie palcozrostu
• Pogłebienie przestrzeni międzypalcowej
• Usunięcie ganglionu
• Operacja „palca trzaskającego”
• Przeszczep nerwów
• Przeszczep ścięgien
• Proteza Huntera


Liposukcja:
• Podbródek
• Ramiona
• Brzuch
• Pośladki
• Biodra
• Uda
• Okolica krętażowa
• Plecy
• Kolana


Modelowanie sylwetki:
• Plastyka ramion
• Plastyka powłok brzusznych
• Mini abdominoplastyka
• Modelowanie ud i bioder
• Liposukcja łydek
• Implanty łydek
• Implanty piersiowe męskie np.korekcja w zespole Polanda

Ginekologia estetyczna:
• Plastyka warg sromowych mniejszych
• Plastyka warg sromowych większych
• Rekonstrukcja błony dziewiczej
• Przecięcie błony dziewiczej
• Zwężenie pochwy (zabiegi regeneracyjne)
• Powiększenie punktu G
• Powiększanie warg sromowych większych kwasem hialuronowym

Zabiegi męskich narządów płciowych:
• Podwiązanie nasieniowodów
• Obrzezanie
• Stulejka
• Wszczepienie protezy jądra
• Biopsja jąder
• Plastyka wędzidełka napletka
• Plastyka korekcyjna worka mosznowego (lifting)


Drobne zabiegi estetyczne

Kwas hialuronowy:
• Wypełnianie zmarszczek okolicy oczu
• Wypełnianie fałdów nosowo – wargowych
• Modelowanie policzków
• Powiększanie ust kwasem hialuronowym
• Powiększanie ust własną tkanką tłuszczową
• Korekta owalu twarzy

Regeneris:
• Zabiegi w obrebie twarzy i ciała (blizny pooperacyjne/pooparzeniowe)

Botox:
• Czoło
• Kurze łapki
• Lwie zmarszczki
• Okolica ust
• Leczenie nadpotliwości rąk
• Leczenie nadpotliwości stóp
• Leczenie nadpotliwości dołów pachowych
• Bez zabiegowy lifting brwi

Redukcja miejscowego otłuszczenia, Aqualix:
• Podbródek
• Policzki
• Biodra
• Pogłębianie tali
• Uda
• Brzuch
• Kolana
• Inne okolice ciała

Macrolane:
• Modelowanie łydek
• Modelowanie męskiej klatki piersiowej
• Modelowanie pośladków
• Na życzenie pacjentki powiększanie piersi (aktualnie brak wskazań)

Nici liftingujące:
• W zależności od okolicy ciała


Inne zabiegi:
• Leczenie alkoholizmu - wszycie Esperalu, Disulfiramu
• Usunięcie endometriozy w bliźnie po cięciu cesarskim
• Operacja kręczu szyi
• Skleroterapia, miniflebectomia, usunięcie żylaków podudzi
• Leczenie keloidu, przerośniętej blizny – iniekcje sterydu
• Klinowe usuniecie części wrastającego paznokcia palucha stopy
• Leczenie chirurgiczne przewlekłych ran, odleżyn
• Usunięcie cysty włosowej okolicy lędźwiowo - krzyżowej
• Chirurgiczne opracowanie ropnia, zastrzału, czyraka
• Szycie rany twarzy
• Szycie rany tułowia, kończyn
• Szycie ścięgna
• Opracowanie chirurgiczne drobnych oparzeń
• Pobranie wycinka do badania histopatologicznego

WięcejMniej

Opinie pacjentów  

Sortuj wg
5/5
Zaufanie do kompetencji
5,0
Tłumaczenie choroby i leczenia
5,0
Poświęcony czas
5,0
Kompleksowość podejścia
5,0
Uprzejmość
5,0
Godny polecenia
5,0

Świetny specjalista i przemiły człowiek. Trafiłam do niego z ogromnym kompleksem małego biustu. Wstydziłam się jak diabli ale o dziwo tak rozładował sytuację, że nawet się trochę pośmiałam. Nie jest świrem, który chce każdej robić biust w rozmiarze F! Jestem kilka tyg po operacji i wygląda wszystko fantastycznie! Blizny są jak małe kreski. Normalnie funkcjonuję. Super! Polecam z serca

Świetny specjalista i przemiły człowiek. Trafiłam do niego z ogromnym kompleksem małego biustu. Wstydziłam się jak diabli ale o dziwo tak rozładował sytuację, że nawet się trochę pośmiałam. Nie jest świrem, który chce każdej robić biust w rozmiarze F! Jestem kilka tyg po operacji i wygląda wszystko fantastycznie! Blizny są jak małe kreski. Normalnie funkcjonuję. Super! Polecam z serca

1/5
Zaufanie do kompetencji
1,0
Tłumaczenie choroby i leczenia
1,0
Poświęcony czas
1,0
Kompleksowość podejścia
1,0
Uprzejmość
1,0
Godny polecenia
1,0

Ceniącym swój czas i zdrowie odradzam, Zle wybrałam specjalistę, Kieruje nim chciwość i chęć szybkiego wzbogacenia się.

Ceniącym swój czas i zdrowie odradzam, Zle wybrałam specjalistę, Kieruje nim chciwość i chęć szybkiego wzbogacenia się.

1/5
Zaufanie do kompetencji
1,0
Tłumaczenie choroby i leczenia
1,0
Poświęcony czas
1,0
Kompleksowość podejścia
1,0
Uprzejmość
1,0
Godny polecenia
1,0

nie miałem wykonanych zdjęć po zabiegu, prawdopodobnie doktor ich nie zrobił bo nie miał się czym pochwalić. Wykonywał zabieg bez asysty i pomocy innego lekarza, efekt tego jest naprawdę słaby. Wielki minus.

nie miałem wykonanych zdjęć po zabiegu, prawdopodobnie doktor ich nie zrobił bo nie miał się czym pochwalić. Wykonywał zabieg bez asysty i pomocy innego lekarza, efekt tego jest naprawdę słaby. Wielki minus.

1,5/5
Zaufanie do kompetencji
1,0
Tłumaczenie choroby i leczenia
2,0
Poświęcony czas
2,0
Kompleksowość podejścia
2,0
Uprzejmość
1,0
Godny polecenia
1,0

Konsultacja polegała na zapisaniu mnie w zeszycie, w dniu zabiegu pomylił mnie z inna pacjentką.chciał mi operować inny obszar ciała.Podsumowując z czystym sumieniem odradzam tego lekarza. brak fachowości.Przed nim jeszcze sporo lat solidnej nauki.

Konsultacja polegała na zapisaniu mnie w zeszycie, w dniu zabiegu pomylił mnie z inna pacjentką.chciał mi operować inny obszar ciała.Podsumowując z czystym sumieniem odradzam tego lekarza. brak fachowości.Przed nim jeszcze sporo lat solidnej nauki.

4,8/5
Zaufanie do kompetencji
5,0
Tłumaczenie choroby i leczenia
5,0
Poświęcony czas
4,0
Kompleksowość podejścia
5,0
Uprzejmość
5,0
Godny polecenia
5,0

Bardzo milo wspominam kontakt z tym lekarzem. Miałam wykonywany zabieg odstających uszu jakies pół roku temu. Aktualnie wszystko jest z uszami ok w trakcie zabiegu mogłam w lusterku ocenić czy odstawanie zostało zmniejszone. Dr Pabiańczyk pokazał mi uszy jeszcze w trakcie zabiegu dzieki czemu od razu widziałam efekt i mogłam powiedziec czy chce bardziej czy zeby mniej odstawały. Po pół roku sa dokładnie takie jakie chcialam.

Bardzo milo wspominam kontakt z tym lekarzem. Miałam wykonywany zabieg odstających uszu jakies pół roku temu. Aktualnie wszystko jest z uszami ok w trakcie zabiegu mogłam w lusterku ocenić czy odstawanie zostało zmniejszone. Dr Pabiańczyk pokazał mi uszy jeszcze w trakcie zabiegu dzieki czemu od razu widziałam efekt i mogłam powiedziec czy chce bardziej czy zeby mniej odstawały. Po pół roku sa dokładnie takie jakie chcialam.

5/5
Zaufanie do kompetencji
5,0
Tłumaczenie choroby i leczenia
5,0
Poświęcony czas
5,0
Kompleksowość podejścia
5,0
Uprzejmość
5,0
Godny polecenia
5,0

Plastka powiek w marcu 2012. Wcześniej miełam koszmar z paskudnymi powiekami, obwisła skóra rano utrudniała patrzenie, wręcz zasłaniała oczy! Po zabiegu rewelacja! Twarz odmłodniała i wyglada o stokroć lepiej. Po sugestii doktora zrobiłam jeszcze botox wokoł oczu i na czole i teraz naprawde jestem w pełni usatysfakcjonowana z zabiegów. Szczerze moge polecie tego lekarza.

Plastka powiek w marcu 2012. Wcześniej miełam koszmar z paskudnymi powiekami, obwisła skóra rano utrudniała patrzenie, wręcz zasłaniała oczy! Po zabiegu rewelacja! Twarz odmłodniała i wyglada o stokroć lepiej. Po sugestii doktora zrobiłam jeszcze botox wokoł oczu i na czole i teraz naprawde jestem w pełni usatysfakcjonowana z zabiegów. Szczerze moge polecie tego lekarza.

5/5
Zaufanie do kompetencji
5,0
Tłumaczenie choroby i leczenia
5,0
Poświęcony czas
5,0
Kompleksowość podejścia
5,0
Uprzejmość
5,0
Godny polecenia
5,0

Podzielam zdanie poprzedników też operował mnie ten dr jak dla mnie bardzo konkretny i kompetentny lekarz. Moge szczerze wszystkim polecić!

Podzielam zdanie poprzedników też operował mnie ten dr jak dla mnie bardzo konkretny i kompetentny lekarz. Moge szczerze wszystkim polecić!

5/5
Zaufanie do kompetencji
5,0
Tłumaczenie choroby i leczenia
5,0
Poświęcony czas
5,0
Kompleksowość podejścia
5,0
Uprzejmość
5,0
Godny polecenia
5,0

Witam u doktora w prywatnym gabinecie usuwałam paskudną blizne brzucha po wypadku samochodowym i operacji usnięcia śledziony. Musze przyznać że Dr Pabiańczyk ma ZŁOTE RĘCE! Po kilku konsultacjach nikt z lekarzy nie chciał się podjąć wycięcia blizny w znieczuleniu miejscowym wszyscy mowili ze wycięcie tak rozległej blizny jest możliwe tylko przy narkozie. Ale zupełnie przypadkowo trafiłam z polecenia koleżanki do Pana doktora i usunęłam blizne w znieczuleniu miejscowym. Nie chciałam się poddac narkozie po moich przejsciach ze szpitalem po wypadku, dlatego szukałam jakiejs alternatywy i trafiłam idealnie! Zabieg praktycznie bez ...

Witam u doktora w prywatnym gabinecie usuwałam paskudną blizne brzucha po wypadku samochodowym i operacji usnięcia śledziony. Musze przyznać że Dr Pabiańczyk ma ZŁOTE RĘCE! Po kilku konsultacjach nikt z lekarzy nie chciał się podjąć wycięcia blizny w znieczuleniu miejscowym wszyscy mowili ze wycięcie tak rozległej blizny jest możliwe tylko przy narkozie. Ale zupełnie przypadkowo trafiłam z polecenia koleżanki do Pana doktora i usunęłam blizne w znieczuleniu miejscowym. Nie chciałam się poddac narkozie po moich przejsciach ze szpitalem po wypadku, dlatego szukałam jakiejs alternatywy i trafiłam idealnie! Zabieg praktycznie bez bolesny mimo blizny długości prawie 20cm!!!. Teraz upływa 3 miesiąc od zabiegu i z blizny pozostał jedynie milimetrowy paseczek zamiest drabiny po szwach, które rozeszły się na 2,5cm!!! Naprawde jestem bardzo wdzięczna doktorowi za super profesjonalizm i miła obsługę!

WięcejMniej
5/5
Zaufanie do kompetencji
5,0
Tłumaczenie choroby i leczenia
5,0
Poświęcony czas
5,0
Kompleksowość podejścia
5,0
Uprzejmość
5,0
Godny polecenia
5,0

Wspaniały lekarz ;o) ... Kompetentny. Doskonałe podejście do pacjenta. Fachowe znieczulenie, odpowiednio dobrane, bezboleśnie podane. Delikatność przy wykonywaniu zabiegu. Polecam ;o) ...

Wspaniały lekarz ;o) ... Kompetentny. Doskonałe podejście do pacjenta. Fachowe znieczulenie, odpowiednio dobrane, bezboleśnie podane. Delikatność przy wykonywaniu zabiegu. Polecam ;o) ...


Dodaj opinię

Oceń 6 elementów wizyty i wyraź swoją opinię na temat lekarza.
Przeczytaj poradnik dodawania opinii.

  • Zaufanie do kompetencji
  • Poświęcony czas
  • Godny polecenia
  • Tłumaczenie choroby i leczenia
  • Kompleksowość podejścia
  • Uprzejmość
Strefa lekarza Zaloguj się Zarejestruj się
display statdisplay statlastseen stat